Sagan om Patientskadenämnden

Tidigt en vintermorgon föddes en liten flicka.

Liten och liten förresten. Hon var inte mindre än något annat nyfött barn. I journalerna stod att läsa att det var en fin flicka. Men det var något som inte riktigt stämde.

Barnmorskan upptäckte att flickan inte var livlig såsom spädbarn ska vara. Problemet var att hon inte fick tillräckligt med syre. Genast togs hon bort ifrån sin mamma och fördes in i ett akutrum där det ganska snabbt konstaterades att hon led av ett medfött hjärtfel. Den nyfödda flickan fick en massa slangar inkopplade och hon placerades i respirator. Sköterskor och läkare kämpade febrilt för att rädda flickans liv.

Jag heter Jonas Gustafsson. Många känner mig Inte. Det är inte så konstigt eftersom jag inte varit aktiv inom politiken speciellt länge. Efter valet 2018 blev jag vald till ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden här i Falun. Men jag har också ett annat ärofyllt och viktigt uppdrag på nationell nivå - som ledamot i Patientskadenämnden. Det är om det uppdraget jag tänkte berätta.

Jaså, vet du inte vad Patientskadenämnden är för någonting?

Lugn, jag hade aldrig hört talas om det innan jag plötsligt blev tillförordnad uppdraget i maj 2019.

Jag tänkte berätta litegrann om nämnden, vad vi egentligen gör och vad min roll är.

Ärendet med den lilla flickan jag skrev om i ingressen är ett av de livsöden jag har fått följa i mitt uppdrag. Nästan varje minut under hennes första dygn i livet kunde jag följa genom barnmorskornas, läkarnas, kardiologernas och kirurgernas journalanteckningar. Det var nästan som att vara där själv, slitas mellan hopp och förtvivlan. Jag förstår vilken hemsk upplevelse det måste ha varit för föräldrarna. Sorg, förtvivlan, rädsla. Men också den enorma kärlek, glädje och lättnad de måste ha känt när de fick veta att hon klarade det! Vi kan vara tacksamma för den fantastiskt välsmorda vårdapparat vi har här i Sverige och vilka hjälteinsatser personalen gör varje dag.

Men, det finns dock ett litet "men" i historien om flickan. Mitt i kaoset uppstod en liten incident. Flickan drabbades av syrebrist i hjärnan, vilket vid en närmare undersökning visade sig lett till en liten hjärnskada som i framtiden kan få enorma konsekvenser.

Vad var det egentligen som hände den där dagen? Var det någon som gjort fel? Och den för nämnden kanske viktigaste frågan - föreligger en ersättningsbar patientskada?

Det gäller att lägga alla emotionella känslor åt sidan och tänka rent rationellt och följa Patientskadelagen. Har en skada uppstått i samband med hälso- och sjukvård? Är skadan värre än grundsjukdomen? Och hade skadan kunnat undvikas? Det är några av de frågor vi tittar på. Patientskadenämnden söker inte syndabockar, vi söker sanningen! En av våra viktigaste uppgifter är att säkerställa att vården bedrivs med samma goda kvalitet var i landet du än bor, oavsett om du bor i stan eller på landsbygden. Det gör mig som centerpartist väldigt stolt!

Det är också många moraliska dilemman som Patientskadenämnden får hantera. Vad är hälso- och sjukvård? Ska till exempel en kosmetisk skönhetsoperation falla in under begreppet hälso- och sjukvård? Och vem är egentligen patient? En anhörig som råkar ut för en skada i samband med en vårdsituation? En personlig assistent? Mamman till ett nyfött barn? Eller om barnet skadas i mammans mage, är mamman då patient? Hur är det med pappan? Eller vid IVF och provrörsbefruktning, vem ska då räknas som patient? På hemsidan finns en referensdatabas med hundratals ärenden från 1995 och fram till idag som utgör nämndens praxis som det är fritt att läsa.

Patientskadenämnden består av ett fyrtiotal ledamöter, varav sju stycken tjänstgör vid varje sammanträde.

  • Ordföranden är eller har varit ordinarie domare.
  • Patienterna representeras av tre ledamöter som utses av riksdagspartierna.
  • En medicinskt sakkunnig är läkare.
  • En med särskild kunskap inom hälso- och sjukvårdsfrågor är regionpolitiker.
  • En ledamot som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering är försäkringsjurist eller skadereglerare vid ett försäkringsbolag.

Min roll är alltså att företräda patienten. Jag har ingen specialistkunskap, ska heller inte ha det. En viktig del i den representativa demokratin vi har och bör värna om här i Sverige. Vanligt folk ska representeras av lika vanligt folk, alltså vi folkvalda politiker. Läkarna och Personskadereglerarna i Patientskadenämnden är otroligt kunniga och empatiska. Jag har aldrig varit med om att någons upplevelse av felbehandling i vården inte tagits på fullaste allvar. Men som patient är det nog lätt att uppleva att beslut fattas av "experter", över huvudet på en. Tillsammans belyser vi varje ärende noggrant utifrån alla olika perspektiv.

Jag hoppas det aldrig ska behöva hända dig, men om du någon gång skulle drabbas av en patientskada så kan du vara trygg med att det alltid finns någon som lyssnar och tar dig på allvar.

Varje sjukhus, vårdcentral och annan vårdinrättning är skyldig enligt lag att ha en patientförsäkring. Du som patient har möjlighet att kostnadsfritt anmäla en skada orsakad av vård eller behandling till försäkringsbolget (oftast LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Skulle du inte vara nöjd med beslutet kan du överklaga till oss i Patientskadenämnden. Läs mer på patientskadenamnden.se.

Hur gick det då för den lilla flickan kanske du undrar? Ja, jag vet faktiskt inte. Vissa ärenden berör mer än andra. Ibland önskar man att få veta slutet på sagan, men i Patientskadenämnden, såsom på många andra ställen inom vården, handlar det om att släppa taget när vi spelat ut vår roll.

I min tankevärld växer dock flickan upp och lever lycklig i alla sina dagar!

/Jonas Gustafsson, ledamot Patientskadenämnden

Jonas Gustafsson valarbete 2018 med Kristine kyrka i bakgrunden.