Besöksnäring

Bild

Besöksnäringen är den bransch som växer snabbast i Sverige och Dalarna är ett av de
främsta besökslänen. Besöksnäringen spelar stor roll för utveckling och livskraft, inte minst på landsbygden, och det är ett område där Falu kommun har fantastiska förutsättningar att fortsätta utvecklas. Världsarvet med Falu Gruva, kulturen, men även idrotten och det rika utbudet av utomhusaktiviteter gör Falun känt långt utanför länsgränsen.

Falu kommun är full av upplevelser.

Besöksnäringsstrategin pekar ut tre övergripande mål: Falun ska dubblera turismomsättningen till 2030. Falun ska vara en destination i världsklass. Falun ska uppfattas som en destination. Till dessa hör flera delmål som ska bidra till den övergripande inriktningen. För att det ska lyckas måste Falu kommun regelbundet följa upp vilka initiativ som pågår knutet till målen inom de utpekade profilområdena outdoor, kultur och idrott.

Lugnet med dess breda utbud av aktiviteter och evenemang är unikt och bidrar till att göra Falun attraktivt som bostads- och etableringsort. Falun är också en vintersportort med fantastiska skridskobanor, skidspår och utförsåkning av hög klass. Här finns stora möjligheter att fortsätta utveckla naturturismen. Falu kommuns nya besöksnäringsstrategi beskriver möjligheter till utveckling. Vi vill påskynda det arbetet.

  • Utveckla Falun som besöksmål i enlighet med besöksnäringsstrategins intentioner.
  • Följ upp och ta initiativ inom de utpekade profilområdena outdoor, kultur och idrott.
  • Fortsätta utveckla Lugnetområdet och världsarvet som de unika resurser de är för
    Faluns besöksnäring.
  • Använda evenemang för att marknadsföra Falun som bostads- och etableringsort.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.