Cykling

Bild

Falu kommun behöver fortsätta arbetet med att bygga ut cykelvägar, inte minst för att
säkra skolvägarna för våra barn och ungdomar. Därför vill vi fortsätta prioritera arbetet
med Falu kommuns cykelplan. Vi vill även förlänga den satsning som påbörjades 2022
med särskilda investeringsmedel avsatta för säkra skolvägar.

Vi har även sett innovativa lösningar på hur ideella krafter möjliggör cykelvägar som binder samman orter på landsbygden, t.ex. i Vika, och ser positivt på hur kommunen skulle
kunna stötta liknande satsningar.
För vuxna som aldrig har fått lära sig att cykla så kan det upplevas som ett oöverstigligt
hinder. Särskilt kvinnor från vissa kulturer har aldrig fått lära sig cykla i sitt hemland. Vi
ser gärna att kommunen i samverkan med föreningslivet organiserar cykelskola för barn
och vuxna. Barn får lära sig simma i grundskolan. Varför får de inte även lära sig att cykla? I bland annat Uppsala och Järfälla finns dessutom övningsbanor för cykel där cyklister får lära sig känna igen trafikskyltar och hantera vanliga situationer som kan uppkomma i en blandad trafikmiljö.
- Prioritera fortsatt arbete med cykelplanen och säkra skolvägar.
- Samverka med och stötta ideella krafter för att bygga cykelvägar på landsbygden.
- Cykelskola för barn och vuxna i samarbete med föreningslivet och i grundskolan.
- Utred att skapa övningsbanor för cykling med skyltar och vägmarkeringar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.