Handel

Bild

Balansen mellan centrumhandel och extern handel är viktig. Olika typer av handel bedrivs idag på olika platser, viss typ av handel passar i centrum, annan i externa handelsområden. Allt större del av handelns tillväxt sker på nätet. Kommunens nya lokaliseringsstrategi som förväntas bli antagen under 2022 bygger på aktuell kunskap om hur e-handelns framväxt påverkar handelsmönster och förutsättningar för centrumhandel respektive externhandel. Vi behöver följa med i utvecklingen och vara möjliggörare genom
att exempelvis tillåta snabbmatsservering och tillgängliggöra laddningsplatser vid externa handelsområden.

Tillgången till lediga parkeringsplatser ska synliggöras genom digitalisering för att minska söktrafiken. Idag syns beläggningen i realtid i den lokala Faluappen. Men med digitala
skyltar skulle besökare smidigare hitta en tillgänglig parkeringsplats utan att leta.
Optimera användningen av p-platser i samarbete med fler fastighetsägare och andra
företag. Idag är det Falu P AB som ansvarar och administrerar både de platser som ägs
av Falu kommun såväl som av flera stora fastighetsägare. Men det finns många privata
platser både i markplan och garage som ägs av andra fastighetsägare och företag. En
inventering av dessa parkeringsplatser borde göras för att öka antalet tillgängliga parkeringar för allmänheten.
Ofta kan samma plats användas flera gånger genom att arbetspendlare eller besökare
använder platsen under dagtid och boende under natten. Det finns gott om parkeringsplatser i centrala Falun om vi optimerar hur vi använder dessa.
Kommersiell service och samhällsservice behövs även i serviceorterna. Service som
spelombud, postombud och utlämningsställe för Systembolaget är exempel på service
där det inte ska vara nödvändigt att alltid åka in till centralorten.
- Inventera parkeringsplatser i centrala Falun för att öka antalet tillgängliga platser för
allmänheten
- Digitalisera tillgången till lediga p-platser

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.