Kultur

Bild

Falun är residensstad i Dalarna och har ett rikt utbud av kultur, arkitektur och intressanta miljöer. Falun bör som residensstad fortsätta vara navet i Dalarnas kulturliv där ett
inflöde av nya idéer möter arvet från det förflutna och skapar en dynamisk och kreativ
utveckling. Kombinationen av kulturarv och nyskapande gör Falun intressant både för
oss som bor här och för besökare.

Falu kommun tar redan ett betydande ansvar för länskulturinstitutionerna, men de senaste årens debatt inom kulturområdet visar att kommunen måste vara en mer aktiv
part i relation till dessa. Kommunen måste också vara en mer aktiv förvaltare av de lokaler som kommunen tillhandahåller för länskulturens ändamål. Centerpartiet har varit
pådrivande för att stärka länskulturens förutsättningar i Falun, och det vill vi fortsätta
vara. En god dialog med länskulturinstitutionerna är en nödvändighet.
Det pågående arbetet med Dalasinfoniettans nya konserthus i Nya Kristinehallen måste
färdigställas. Centerpartiet har haft en nyckelroll i de initiativ som har tagits för Nya
Kristinehallens tillkomst. Det pågår också ett arbete med att utveckla Dalateaterns lokaler för att möta teaterns behov. Även där har Centerpartiet varit pådrivande. Vissa steg
har tagits, som att återigen tillgängliggöra stora foajén i Kulturhus tio14 som entre för
Dalateatern. Men för att Dalateatern ska finnas i Falun även i fortsättningen och på så
sätt bidra till Faluns kulturliv även i framtiden så måste lokalerna utvecklas.
Kulturskolan är navet i kommunens egen kulturverksamhet. Falun är dessutom nationellt känt för Musikkonservatoriet, ett centrum för utbildning inom klassisk musik och
folkmusik. Möjligheten att utöva kultur i form av exempelvis dans, instrument eller sång
är utvecklande för unga och skapar värden för individen som kan vara hela livet. Det
svenska musikundret omtalas ofta — Sverige har producerat ovanligt många framgångsrika pop- och rockmusiker. musik och folkmusik. Förklaringen till framgången sägs ofta
vara den svenska musikskolan. Därför ska vi vara stolta över kulturskolan och se till att
resurserna är tillräckliga för att barn inte ska behöva stå i kö flera år för att kunna börja
utöva sitt kulturintresse.
Vi vill värna det musikaliska arvet och förbättra möjligheterna för musiker och band att
utveckla och med tiden kunna leva på sin musik.
Bygdegårdar, hembygdsgårdar och sockenstugor kan vara viktiga samlingsplatser för
kultur och samvaro på landsbygden, Dessa lokaler är samtidigt betydelsefulla för social
samvaro och som samlingslokaler i den demokratiska processen.
- Falu kommun ska föra en löpande dialog med länskulturinstitutionerna och bevaka
deras förutsättningar och behov.
- Dalasinfoniettans nya konserthus i Nya Kristinehallen ska färdigställas.
- Dalateaterns lokalbehov ska utredas och förslag om utveckling av dess lokaler tas
fram.
- Dimensionera kulturskolans resurser så att barn och unga inte måste stå i kö flera år
för att kunna börja utöva sitt kulturintresse.
- Tillgängliggör kommunala aulor och skollokaler för konserter och övningsversamhet
för musiker och elever
- Samverka med privata aktörer för att skapa miljöer för kreativt musikutövade för alla
åldrar och kategorier av musiker.
- En känd och etablerad lokal musikscen behövs i centrala Falun.
- Lyft bygdegårdarnas, hembygdsgårdarnas och sockenstugornas betydelse för kulturlivet och som samlingslokaler för demokratiska möten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.