Våra förtroendevalda
Nämnder och styrelser i urval

Kommunfullmäktige

Ola Hebert, 1:e Vice Ordförande

Johan Elfsberg, Ledamot

Kerstin Stenquist, Ledamot

Erik Warg, Ledamot

Fredrik Jarl, Ledamot

Lena Fröyen, Ledamot

Maria Svensson, Ledamot

Sofia Jarl, Ledamot

Birgitta Floresjö, Ledamot

Pål Fröyen, Ersättare

Anette Kotilainen, Ersättare

Börje Lindvall, Ersättare

Ola Erkers, Ersättare

Sofia Lorentzon, Ersättare

 

Kommunstyrelsen

Fredrik Jarl, Ordförande

Kerstin Stenquist, Ledamot

Erik Warg, Ledamot

Anette Kotilainen, Ersättare

Thomas Lind, Ersättare

Johan Elfsberg, Ersättare

 

Barn- och utbildningsnämnden

Kristina Bolinder, Vice Ordförande

Johan Eriksson, Ledamot

Ola Erkers, Ledamot

Erik Gammelgård, Ersättare

Lena Fröyen, Ersättare

 

Kultur- och fritidsnämnden

Anette Kotilainen, Ordförande

Maria Svensson, Ledamot

Pål Fröyen, Ersättare

Johan Eriksson, Ersättare

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Ola Hebert, 1:e Vice Ordförande

Jonas Hellsten, Ledamot

Kristina Bolinder, Ersättare

Börje Lindvall, Ersättare

 

Socialnämnden

Birgitta Floresjö, Ledamot

Johan Elfsberg, Ledamot

Annelie Westman, Ledamot

Heléne Norman, Ersättare

Anna Vacietis, Ersättare
 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.