För hela Gagnefs bästa!

Välkommen till Centerpartiet i Gagnefs kommun!

Centerpartiet leder den politiska majoriteten i Gagnef kommun sedan valet 2018. Vi arbetar hårt för att det ska vara attraktiv att bo och leva i hela kommunen. I valet 2022 söker vi ditt förtroende för att kunna fortsätta det arbetet!

På senare år har allt fler upptäckt vår kommun. 2021 hade vi en befolkningsökning som var nästan dubbelt så stor som riksgenomsnittet. Att fler vill bo här är mycket glädjande, men skapar också utmaningar t.ex. när det gäller samhällsplanering, bostäder, vård, skola och omsorg.

För oss är det självklart att du ska kunna bo och leva i hela kommunen - oavsett om du bor i Djurås, Mockfjärd, Gagnef, Dala-Floda, Björbo, Bäsna, Djurmo eller Sifferbo. Att alla i hela Gagnefs kommun får samma möjligheter innebär inte att allt behöver se likadant ut. En utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av kommunen. Centerpartiet tror på ett starkt civilsamhälle där kraften från individer och föreningar tas tillvara. Människorna i bygden är de som vet bäst vad som behövs för att just de ska kunna bo kvar och för att bygden ska utvecklas. Centerpartiet vill att kommunen ska uppmuntra engagemang som gör det möjligt att utveckla en by eller bygd, så som invånarna önskar.

Vi arbetar för hela Gagnefs bästa!

Gagnefs kommun är trygg och attraktiv att bo, leva och arbeta i. Centrapartiet vill fortsätta utveckla hela kommunen. Vi behöver attraktiva levnadsmiljöer, fler bostäder och företag som både etablerar sig och växer. För hela Gagnefs bästa.

Under Centerpartiets ledning har utvecklingen verkligen tagit fart de senaste åren. Det märks och det syns. Bostadsbyggandet har ökat, företagsklimatet har förbättrats och kommunalskatten har sänkts. Samtidigt har vi gjort stora ekonomiska förstärkningar till vård, skola och omsorg.

Det nya demensboendet håller på att färdigställas i Mockfjärd. Ombyggnation av skolor och förskolor har påbörjats och kommer att fortsätta. Vi har utökat det ekonomiska stödet till våra ideella föreningar väsentligt. Vi har gjort det som vi lovade i förra valet.

Nu fortsätter vi framåt

Vi vill fortsätta den utveckling som har påbörjats. Vi vill göra en bra kommun bättre. Tryggare och attraktivare. Fler och växande företag. Högre kvalitet i skola och äldreomsorg. Ett sprudlande förenings- och kulturliv. Ökad valfrihet. För att lyckas med det behöver vi din röst.

En bra start i livet

Var du än bor i kommunen ska skolan vara en trygg plats med hög kvalitet i undervisningen. Därför vill vi fortsätta satsa på små skolor med god kvalitet och säkerställa att det finns förskolor i alla kommundelar. Vårt mål är att Gagnefs kommun ska ligga i topp i länet i de mätningar som rör skolan.

Varje elev ska lyckas. Olika förmågor ska uppmuntras genom hela skolgången. När en elev har svårt att nå kunskapsmålen ska extra insatser sättas in tidigt. Lovskola och läxhjälp ska finnas vid behov.

Personalen har en nyckelroll. Hög kompetens bland pedagoger och övrig skolpersonal är en förutsättning för att skolan ska lyckas förmedla kunskap, trygghet och trivsel. Elevhälsan ska ingå som en naturlig del i skoldagen.

Genom att jobba med entreprenörskap stimuleras elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Vi vill höja statusen på yrkesprogrammen och skap fler lärlingsutbildningar. Vuxenutbildning ska ge möjlighet för fortbildning eller för att byta inriktning i livet.

Klimatkrisen kan inte vänta

Det måste bli enklare att göra miljövänliga och klimatsmarta val i vardagen. Vi vill öka återvinningen genom bättre insamling och ökade öppettider på återvinningscentralerna, samtidigt som satsningar på grön teknik sänker utsläppen och bryter fossilberoendet.

Hur vill du ha det när du blir gammal?

Centerpartiet vill att alla ska vara trygga även på äldre dar. För det behövs en äldreomsorg som håller hög kvalitet och som är individuellt anpassad, och att man även som äldre har möjlighet att bestämma själv.

Ett viktigt steg för att förbättra äldreomsorgen i Gagnefs kommun är det nya demensboendet i Mockfjärd. Vi lovade i förra valrörelsen att det skulle bli byggt, och i börja av nästa år sker inflyttningen. Centerpartiet har också ökat de ekonomiska resurserna till äldreomsorgen för att den ska vara högkvalitativ och tillgänglig i hela kommunen.

Hemtjänsten är för många en förutsättning för att klara vardagen, men vi behöver även fler trygghetsboenden i kommunen för de som önskar flytta till en mer anpassad bostad.

Centerpartiet vill forma framtidens äldreomsorg tillsammans med kommunens invånare. Hur vill du ha det?

Här är det gott att leva

Våra fantastiska byar, älvar och broar är en viktig del av vårt kulturarv som skapar identitet och attraktivitet. Vi som bor här har rika möjligheter att ta del av vår historia. Kanske är det också vår natur och kultur som inspirerar till ny och kreativ utveckling av både kultur- och friluftsupplevelser. Tillsammans skapar vi en attraktiv plats att bo på och besöka.

Ett hållbart föreningsliv

Friidrott. Släktforskning. Forspaddling. Bio. Ridning. Fotboll. Konstutställningar. Innebandy. Ett axplock av det som våra fantastiska föreningar lägger oräkneliga timmar på för att vi ska kunna ha ett rikt utbud av fritidsaktiviteter runt om i kommunen. Vi behöver utveckla vårt föreningsstöd för att lyhört och med örat mot marken stödja våra föreningar på ett hållbart sätt. Det är det bästa för föreningslivet.

Företagare bygger välfärd

Småföretagen är de största jobbskaparna i Gagnefs kommun. Nästan hälften av alla jobb finns i små företag. Det är genom fler och växande företag som vi kan öka skattepengarna till vård, skola och andra välfärdsområden. Vi behöver därför fler livskraftiga små och medelstora företag i hela kommunen.

Ett positivt företagsklimat är avgörande för en sådan utveckling. Under Centerpartiets ledninga har kommunen de senaste åren tillsammans med företagen arbetat för att gemensamt förbättra företagsklimatet i Gagnefs kommun. Det är ett långsiktigt arbete, men flera steg har tagits i rätt riktning och som kommer att ha positiv effekt. Det handlar bland annat om bättre förutsättningar för lokala företag att lämna anbud vid upphandlingar. Och om en bättre dialog mellan kommunen och företag som behöver hjälp och råd. Tillsammans med våra företagare vill vi fortsätta det här viktiga förbättringsarbetet.

Närodlad och bra mat

De gröna näringarna har en nyckelroll i kommunens gröna omställning. Lokalt tillagad mat med närproducerade råvaror bidrar till jobb och öppna landskap samtidigt som sårbarheten minskar. Därför ska andelen lokalproducerad mat öka i kommunens verksamheter, och maten som serveras ska vara god, näringsrik och fri från gifter och antibiotika.

Trygghet och valfrihet

Gagnef är en väldigt trygg kommun, och så ska det fortsätta vara. Vi vill fortsätta utveckla det brottsförebyggande arbetet. Därför satsar vi på deltidsbrandkårer och första hjälpen-larm, men ger även stöd till ideella krafter som ökar tryggheten, exempelvis grannsamverkan och frivilliga resursgruppen.

Centerpartiet tror på varje människas förmåga att fatta beslut.

Du vet vad som passar dig bäst. Därför är valfrihet bra. Det är positivt om externa aktörer vill etablera sig här, eller om det bildas personal eller föräldrakooperativ. Det ökar dina möjligheter att välja det som passar bäst.

Med Centerpartiet får du:

  • Ett politiskt ledarskap med handlingskraft och ansvarstagande.
  • En trygg och attraktiv kommun där vi tillsammans formar samhället vi vill bo och leva i.
  • Utveckling och framåtanda. För Gagnefs bästa!

Här kan du läsa hur vi vill utveckla vår kommun de kommande åren, 2022-2026.

Här kan du läsa vårt lokala valprogram för denna mandatperiod, dvs. 2018-2022 >> , 1.1 MB.

Följ oss gärna på Facebook >>

Hoppande vuxna och barn i folkdräckt på en träbro

sol-has-bg

Senaste nytt från Gagnef

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.