För hela Gagnefs bästa!

Välkommen till Centerpartiet i Gagnefs kommun

Centerpartiet leder den politiska majoriteten i Gagnef kommun sedan valet 2018. Vi arbetar hårt för att det ska vara attraktiv att bo och leva i hela kommunen. I valet 2022 söker vi ditt förtroende för att kunna fortsätta det arbetet!

På senare år har allt fler upptäckt vår kommun. 2021 hade vi en befolkningsökning som var nästan dubbelt så stor som riksgenomsnittet. Att fler vill bo här är mycket glädjande, men skapar också utmaningar t.ex. när det gäller samhällsplanering, bostäder, vård, skola och omsorg.

För oss är det självklart att du ska kunna bo och leva i hela kommunen - oavsett om du bor i Djurås, Mockfjärd, Gagnef, Dala-Floda, Björbo, Bäsna, Djurmo eller Sifferbo. Att alla i hela Gagnefs kommun får samma möjligheter innebär inte att allt behöver se likadant ut. En utmaning kan lösas på olika sätt i olika delar av kommunen. Centerpartiet tror på ett starkt civilsamhälle där kraften från individer och föreningar tas tillvara. Människorna i bygden är de som vet bäst vad som behövs för att just de ska kunna bo kvar och för att bygden ska utvecklas. Centerpartiet vill att kommunen ska uppmuntra engagemang som gör det möjligt att utveckla en by eller bygd, så som invånarna önskar.

Vi arbetar för hela Gagnefs bästa!

Centerpartiet vill att Gagnef ska vara en trygg kommun, där människor får bestämma mer själva och där vi tillsammans skapar det samhälle som vi vill bo och leva i. Där hela kommunen kan och får utvecklas. I vårt program för mandatperioden kan du läsa mer om hur vi vill utveckla Gagnefs kommun:

  • Eleverna ska vissla när de går till skolan!
  • Du har rätt att bestämma själv
  • Det ska vara lätt att göra miljövänliga val
  • Ett förbättrat företagsklimat skapar jobb och utveckling
  • Kultur- och föreningslivet gör Gagnef attraktiv

Här kan du läsa vårt lokala valprogram för 2018-2022 >> , 1.1 MB.

Följ oss även på:
Facebook >>

Hoppande vuxna och barn i folkdräckt på en träbro

Text

sol-has-bg

Senaste nytt från Gagnef

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.