Kyrkoval 2021

Kyrkoval 19 september

TACK till alla er som röstade i Kyrkovalet den 19 september!

Nu jobbar vi vidare för att leda församlingen.

den 19 september är det val till Svenska kyrkans beslutande församlingar, då kan du som är medlem i Svenska kyrkan rösta!

I Hedemora, Husby och Garpenbergs församling ställer Centerpartiet upp.

Under kommande mandatperiod vill vi i Centerportiet verka för:

ATT HEDEMORA, HUSBY OCH GARPENBERGS FÖRSAMLING SKA VARA EN

ÖPPEN, GLAD, GRöN och MODIG FOLKKYRKA.

 • som värnar och stärker demokratin - låter förändring komma underifrån.
 • som finns för människor i glädje, kris, sorg och katastrof
 • som är en medmänsklig bas - en trygg famn i en orolig värld - en brygga mellan människor
 • som bemöter och motverkar främlingsfientliga och odemokratiska krafter

Att kyrkan gör skillnad i samhället och möta människan i vardagen

 • genom gudstjänster som berör, ger delaktighet, gemenskap och glädje
 • genom att erbjuda en gemenskap där människor får stöd att utvecklas
 • genom attvara en aktiv och positiv kraft på sociala medier
 • genom att fortsätta driva sociala verksamheter

Att utveckla och hitta nya vägar till att möta barn, ungdomar och familjer

 • genom fortsatt samverkan med skola och socialtjänst
 • genom att erbjuda samtalsstöd i olika livskriser
 • genom att barnperspektivet tas med i alla beslut och ungas idéer främjas
 • genom attta till vara och utveckla det lokala engagemanget

Att bevara kulturen i kyrkan och synliggöra våra kulturskatter

 • genom att uppmuntra sång, musik, teater och bild och värna om våra kyrkokörer
 • genom att hålla kyrkobyggnaderna öppna och tillgängliga så mycket som möjligt
 • genom att underhålla våra inventarier, förevisa och informera om de kulturskatter som finns i församlingen
 • genom att underhålla och utveckla våra kyrkobyggnader och vårda våra kyrkogårdar

Att ta ansvar för hållbarhet och en trygg ekonomi

 • genom att församlingen har tydliga och mätbara miljömål
 • genom att genomföra de förändringar som krävs för att ha en hållbar ekonomi
 • genom att församlingen väljer lokalproducerade livsmedel i första hand
 • genom att satsa på förnyelsebar energi och ställa om till miljöanpassade och effektiva energisystem

 

 

Listan 2021

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.