Våra förtroendevalda


Kommunfullmäktige

Ledamöter                                                  

Anna-Maja Roos, ordförande                                                                        
Joanna Stridh                                           
Jonny Jones                                               
Ulrica Momqvist                                            
Hans Furn                                                
Anders Ehrling                                               
Camilla Ollas Hampus
Olaspers Arne Eriksson
Conny Hermansson
Marie Henriks Backlund Jessica Junell Sverker Ericsson Lotta Daniels


Ersättare

  1. Anders Åkerlund
  2. Jonas Björ
  3. Kristin Junell
  4. Jan-Erik Westlund
  5. Bertil Ryss
  6. Roger Gummuns
  7. Åke Östlund


Kommunstyrelsen

Ledamöter                                                   
Ulrica Momqvist, ordförande                      
Joanna Stridh, 2:e vice ordförande             
Jonny Jones Hans Furn                                                                                                  
Jonas Björ                                                       

Ersättare
Jessica Junell
Camilla Ollas Hampus
Anders Ehrling
Lotta Daniels
Conny Hermansson


Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamöter                                                    
Hans Furn, ordförande                             
Roger Gumuns, vice ordförande                
Anna-Maja Roos                                            

Ersättare
Jonny Jones
Olaspers Arne Eriksson

Rättviks Fastigheter AB

Ledamöter
Hans Furn, ordförande
Anders Ehrling
Bertil Ryss

Rättviks Vatten och Avfall AB

Ledamöter
Jan-Eric Westlund, vice ordförande
Anders Ehrling
Marie Henriks-Backlund

Rättviks Skoljordbruk AB

Ledamöter                                             
Jonny Jones, ordförande             

Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen

Ledamöter                                             
Joanna Stridh, vice ordförande             

Ersättare
Conny Hermanson

Hjälpmedelsnämnden

Ledamot
Jessica Junell

individnämnd

Ledamöter                                             
Jessica Junell, vice ordförande                 

Ersättare
Lotta Daniels


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.