VÅRA FÖRTROENDEVALDA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ledamöter:

Jonas Björ, ordförande
Ulrica Momqvist

Joanna Stridh

Jonny Jones

Olaspers Arne Eriksson
Marie Henriks Backlund
Ann-Maja Roos

Hans Furn
Jessica Junell
Åsa Jareholm


Ersättare

Roger Gumuns
Kristin Junell
Anders Ehrling
Lotta Daniels
Karin Sjöberg Mårshagen


KOMMUNSTYRELSEN

Ledamöter                                                   

Ulrica Momqvist, ordförande                      

Joanna Stridh, 2:e vice ordförande             

Jonny Jones                                                                                                   
Anders Rosén

                                                     

Ersättare
Jessica Junell
Maria Ambell
Marie Henriks Backlund
Åsa Jareholm


MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ledamöter                                                    
Hans Furn, ordförande                             
Roger Gumuns, vice ordförande  
Olaspers Arne Eriksson              
                                           

Ersättare
Anna-Maja Roos 
Lotta Daniels


RÄTTVIKS FASTIGHETER AB

Ledamöter
Hans Furn, ordförande
Anders Ehrling
Yvonne Junell

Rättviks Vatten och Avfall AB

Ledamöter
Kari Karjalainen, ordförande
Jan-Erik Westlund

Rättviks Skoljordbruk AB

Ledamöter                                             
Olarspers Arne Eriksson, vice ordförande          
  

VIA-Nämden - Rättvik och Leksand

Ledamöter                                             
Joanna Stridh, ordförande            

Ersättare
Åsa Jareholm

Individnämnd

Ledamöter                                             
Jessica Junell, vice ordförande  
               

Ersättare
Åsa Jareholm


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.