Vår politik


Bild

Vi gör alltid det som vi anser är bäst för Rättvik – HELA Rättvik, från Håven i norr till Mårtanberg i söder!

2022-2026 utgår vår politik från fyra prioriterade områden:

  • Barn och Unga

Vi fortsätter prioritera små barngrupper.
De yngsta barnen ska ha nära till sin förskola och skola.
Bra skolor där barn och unga får möjlighet att utvecklas och lärare trivs.
Det är viktigt att varje elev blir mött där den står och får stöd att utvecklas, alla elever ska gå ut skolan med godkända betyg.
Barn och ungdomars kreativitet och engagemang ska tas till vara.
Kommunens verksamheter ska arbeta tillsammans för att tidigt upptäcka och kunna sätta in stöd för våra barn och unga när det behövs.

  • Bo och verka i alla delar av kommunen

Vi vill bygga fler bostäder, skapa olika boendeformer för yngre och äldre såväl i centrala Rättvik som i andra delar av kommunen. Det är viktigt att säkerställa livskraften i våra byar, service ska bibehållas och utvecklas tillsammans med civilsamhället.
Inspirera till hållbara, energibesparande och nya byggnadsformer, gärna i träkonstruktion.

  • Hållbar utveckling och God ekonomi

Vi fortsätter att ha fokus på kommunens ekonomi i kombination med arbetet för hållbar utveckling, som spänner över många områden från livsmedelproduktion och byskolor till det lokala näringslivet.

  • Trygghet för alla

Rättvik ska vara en fortsatt trygg plats att bo och verka i. Vi i vill att invånarna i Rättvik ska kunna känna sig trygga oavsett var i kommunen man bor genom att verka för att det ska finnas ett tillräckligt antal poliser i kommunen. Vi ska satsa på att Rättvik ska vara rustat och förberett för kriser. Skapa trygghetsboenden i fler delar av kommunen.

 

 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.