Ny kommunstyrelse ordförande

Centerpartiet föreslår Ulrica Momqvist som ny ordförande för Kommunstyrelsen i Rättviks kommun. Jonny Jones kommer under våren 2022 att lämna sitt uppdrag som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Rättvik.

Centerpartiet har under hösten genomfört sin nomineringsprocess med bland annat en omröstning bland medlemmarna i Rättvik för att kunna fastställa Centerpartiets lista för kommunvalet 2022. Nomineringskommittén lägger nu fram förslaget till lista inför nomineringsstämman som sker 7 december, då listan ska fastställas. Under omröstningen stod det klart att flest medlemmar ville se Ulrica Momqvist som Centerpartiets första namn på listan, på andra plats står Joanna Stridh och på tredje plats Jonny Jones. Kretsstyrelsen fattade också i måndags beslut om att föreslå Ulrica Momqvist till den som efterträder Jonny Jones som kommunstyrelsen ordförande i vår.

”Jag är stolt och det är hedrande att ha fått det här förtroendet av medlemmarna i partiet. Rättvik är en kommun där de senaste åren lagts en grund med god ekonomi och ett tydligt utvecklingsfokus”, säger Ulrica Momqvist.

”Jag lämnar nu efter de senaste åren som KSO med varm hand över stafettpinnen till Ulrica Momqvist och jag har fullt förtroende för att hon kommer att göra ett mycket bra jobb på posten. Med Ulrica får kommunstyrelsen en mycket kompetent ordförande”, säger Jonny Jones.

Ulrica Momqvist har under de senaste mandatperioderna varit ledamot både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ulrica har också innehaft flera olika ordförande- och viceordförandeposter. Både i de kommunala bolagen och nu som ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott.

”Ulrica har en bred kompetens samt en gedigen erfarenhet som ledare. Hon har under de senaste åren ingått i vår ordförandegrupp och bidrar till vårt goda samarbetsklimat. En viktig faktor för den positiva utvecklingen av kommunen” säger Joanna Stridh.

”Jag ser fram emot att tillsammans övriga i den politiska ledningen - med Jonny, som stannar kvar som ordförande samhällsutvecklingsutskottet, och Joanna, med sin långa politiska erfaren, få fortsätta arbeta med att utveckla Rättvik”, fortsätter Ulrica.

Valet av ny kommunstyrelseordförande sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022. Jonny Jones kommer att fortsätta som ordförande för samhällsutvecklingsutskottet och var en del av den politiska ledningen i kommunen.