Centerpartiet säger nej till en vindkraftspark på gundåsmoren

Centerpartiet har i grunden en positiv inställning till vindkraft och tror att den behövs för omställningen till en mer hållbar elproduktion. Vi ser däremot att Rättviks norra delar redan burit ett stort ansvar för denna omställning. Både med den befintliga vindkraftparken på Hedåsberget och den redan beslutade vindkraftparkerna Broboberget och Lannaberget. Vi i Centerpartiet kommer därför att säga nej till ytterligare en etablering, den på Gundåsmoren.

Planerad vindkraftpark på Gundåsmoren

Företaget RWE ser nu över möjligheterna att göra en ansökan för etablering av en vindkraftspark på Gundåsmoren i Ore. I och med det gör de ett första samråd med berörda parter. Gundåsmoren är placerad ca tre kilometer öster om Sunnanhed och ca 10 km fågelvägen från Furudal. Bolaget har planerat för ca 25 vindkraftverk med en höjd på maximalt 300 meter.

Befintliga och beslutade vindkraftparker i Rättviks kommun

Idag finns redan en vindkraftpark etablerad med 15 vindkraftverk på Hedbodberget, ca 4 km norr om Gundåsmoren. Kommunen beslutade år 2014 att godkänna etablering av två vindkraftsparker på områdena Broboberget och Lannaberget i, även det i norra delen av Rättviks kommun. Planerna för byggnation är nu i gång. Vindkraftsparkerna Broboberget och Lannaberget kommer att ge en produktion av förnybar el om ca 1,4 TWh per år, det motsvarar drygt hälften av den el som producerades i kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1.

Centerpartiet anser att Rättvik med den insatsen, har tagit en stor del av ansvaret för Sveriges elförsörjning. Det är en betydelsefull insats för vårt lands utveckling och till en hållbar energiförsörjning.

Lokalisering av vindparker i Rättvik Kommun

I Rättvik finns en antagen vindbruksplan som redovisar större sammanhängande områden dit merparten av den framtida vindkraftsexploateringen i Rättviks kommun ska styras. Gundåsmoren har lägre prioritet (3) i den planen, vilket betyder att vi ser att flera andra områden är mer lämpliga för denna typ av etableringar. I vindbruksplanen står det vidare att verk i det här området får ha en maxhöjd av 150 m.

Det finns ett beslut om att revidera vindbruksplanen för Rättviks kommun. Vi i Centerpartiet inväntar inte denna revidering utan är beredda att redan nu säga nej till etableringen av en vindkraftpark i Gundåsmoren.

Jonny Jones (C), KSO Joanna Stridh (C), gruppledare Anna-Maja Roos (C), kretsordförande