Säter
Centerpartiet lokalt

KretsstyRELSE

Kretsstyrelse för Säterkretsen under 2019

Ordförande: Hans Johansson, Stora Skedvi

Vice ordförande: Niclas Bodin, Gustafs

Kassör: Michael Arvidsson, Stora Skedvi

Sekreterare: Sune Hemmingsson, Säter

Ledamot: Kristoffer Olerås, Stora Skedvi

Ledamot: Sven-Erik Berglund, Stora Skedvi

Ledamot: Ulrika Cederlöf, Stora Skedvi

Ersättare: Lars Eriksson, Gustafs

Ersättare: Maj-Lis Norman, Säter

Ersättare: Birgitta Andersson, Stora Skedvi