Säter
Centerpartiet lokalt

Övriga förtroendeuppdrag i kretsen 2019

Revisorer

Gerd Danielsson

Lars Fredriksson

Suppleanter

Kerstin Hansson

Gruppledare i kommunfullmäktige

Hans Johansson

Valberedning

Kerstin Hansson (sammankallande)

Nils Vintéus

Anette Berg

Ombud vid Centerpartiets distriksstämma

Hans Johansson

Niclas Bodin

Michael Arvidsson

Sune Hemmingsson

Kristoffer Olerås

Ulrika Cederlöf

Ersättare:

Sven-Erik Berglund

Lars Eriksson

Maj-Lis Norman

Birgitta Andersson

Ombud Centerpartiets partistämma

Hans Johansson

Ersättare:

Kristoffer Olerås

Miljöpriskommitté

Sune Hemmingsson

Östen Stenberg