Rejält lönetillägg till personal som vårdar Covid-19-patienter i Dalarna

Medarbetare inom Region Dalarna som vårdar covid-19-patienter kommer att få ett tillfälligt lönetillägg motsvarande 5 000 kronor i månaden.

– Vi är nu inne i en andra pandemivåg, vilket tyvärr kommer att drabba vår viktigaste resurs - personalen. Vi vill att de ska känna att de får uppskattning och att deras ofattbara slit verkligen betyder allt just nu, säger Sofia Jarl, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutet om tillfälligt lönetillägg motsvarande 5 000 kronor i månaden till medarbetare som vårdar covid-19-patienter innebär en proportionerlig ersättning utifrån tjänstgöringsgrad och omfattar medarbetare – inklusive läkare, 1:a linjens chefer och biträdande avdelningschefer – som:

  • Är månadsavlönade
  • Arbetar inom följande verksamheter: Intensiv- och uppvakningsavdelningen, avdelning 54, akutvårdsavdelning och AVA
  • Arbetar minst 50 procent av heltid
  • För läkare och fysioterapeuter, med anställning vid annan enhet, men som tjänstgör med minst 50 procent av heltid vid någon av ovan nämnda verksamheter

– Dalarna är i ett allvarligt läge och regionens medarbetare behöver hjälpas åt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Därför får även medarbetare som tillfälligt förlägger enstaka arbetspass utöver ordinarie arbetstid möjlighet att ta del av en extra ersättning. Förhoppningen är att detta extra tillskott ska bidra till lite lättnad i en tung tid, säger Sofia Jarl.

För att ytterligare stimulera och uppmuntra medarbetare att även tillfälligt förlägga enstaka arbetspass utöver ordinarie arbetstid, kan man vid dessa fall erhålla extra ersättning även för detta. Den ersättningen ser ut som följer:

  • 1 100 kronor för dag- eller kvällspass (minst 6 timmar)
  • 1 400 kronor för nattpass (minst 9 timmar)
  • Föräldralediga medarbetare, som bryter sin föräldraledighet för enstaka arbetspass (minst 6 timmar) kan erbjudas extra ersättning med 1 100 kronor/pass

– Båda besluten är betydelsefulla för att säkerställa så god och uthållig bemanning som möjligt, samt för att betona hur mycket den extra insatsen betyder för vår region, avslutar Sofia Jarl.

Beslutet gäller från och med 2020-11-16 till och med 2021-01-10.