Kommunlista

Följande valsedel har fastställts på Centerpartiet Lysekils årsmöte. 

 1. Monica Andersson, butiksinnehavare, Bro, 51 år
 2. Linn Nielsen, mark och exploateringsingenjör, Lännestad, 26 år
 3. Siw Lycke, fd dagbarnvårdare, Gåseberg, 69 år
 4. Ida Strandberg, familjebehandlare, Lysekil, 34 år
 5. Maria Andersson, politisk sekreterare, Brastad, 59 år
 6. Marcus Karlsson, teknisk rådgivare, Brastad, 43 år
 7. Angela Doering, veterinärläkemedelskonsulent, Brastad, 44 år
 8. Fredrik Christensson, riksdagsledamot, Vinbräcka, 31 år
 9. Christina Rörvall-Dahlberg, speciallärare, Rörvall, 61 år
 10. Lars Nielsen, konsult inom byggsektorn, Bro, 55 år
 11. Tamar Larsson, lantbrukare, Brastad, 48 år
 12. Lennart Niklasson, lantbrukare, Lyse, 69 år
Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.