Lysekil
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Bild

Lysekil behöver ta tillvara på den kraft och de idéer som finns bland invånare, personal och företagare. Lysekil behöver mer närodlad politik och ett starkt och ansvarstagande ledarskap. Det står Centerpartiet för.

Läs mer om vår politik under flikarna till höger.