Framtid Mellerud 2026

MELLERUDS VISION

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen. Vi står för företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på ungdomar och barnfamiljer.

 

 • Handlingsfrihet
  Att vara ekonomiskt oberoende för en kommun är nödvändigt! Vi ska fortsätta och hushålla med dina lagda skattepengar och de medel vi får via staten. Centerpartiet har alltid haft tesen att hushålla, se till nyttan och att det ska vara hållbart klimatmässigt. Med god ekonomi kan kommunen skapa fler och bättre investeringar för dig och mig! Vi kan också satsa på personalen, eller hela organisationen så den har kompetens att lösa sina uppgifter.

  Kollektivtrafiken, med ett kommande, efterlängtat kvällståg, ger handlingsfrihet för våra kommuninnevånare och även besökare. Kommunikationer är som blodådror i kroppen det ger förutsättning för liv, arbete, fritid och boende i kommunen. Dessutom ger det miljövinster att samordna! Vårt Resecentrum ska tydliggöras som vårt nav både för att komma hit som bort.

 

 • Barn och familjers vardag i fokus
  Allt fler får ett varierat arbetsliv. Det blir svårt att i vardagen fixa livspusslet. Många föräldrar är hemifrån mer än 9 timmar och barnen ofta mycket längre. Rutinerna fungerar inte alla gånger när två personer arbetar i en familj. Vi måste få bättre grepp om barnfamiljernas- och ungdomars behov i vardagen. Är skolfrukost en väg att gå för att få ännu bättre skolresultat? Är läxhjälp betydelsefullt? Hur ska vi kunna lyssna enklare och bättre på våra barnfamiljer och deras önskemål? Hur arrangerar man lärarkollektivet för att höja elevernas prestation?

 

 • Gynna företag & föreningar
  Många företagare och entreprenörer sliter hårt med sina verksamheter. När det gäller föreningar, som har haft det svårt under pandemin, behöver vi veta om en kommunal föreningscoach kan underlätta kring tex administration. Kan kommunen vara till hjälp vid kompetensbehov eller så kallad matchning?

  Företagare och entreprenörer gör att du och jag via skattemedel kan få tillgång till kommunal välfärdsservice. Vi måste vara rädda om dem! Centerpartiet är ett småföretagarparti! Centerpartiet i Sverige minskade antalet svarsblanketter för företagare med ca 200 under förra mandatperioden! Vi är stolta för det! Centerpartiet är ett bra val för god företagsekonomi och att kunna ägna sig helhjärtat år verksamheten.

 

 • Nya kommunjobb ska ut
  Under lång tid har det gjorts omfattande satsningar centralt i kommunen. Nu är det dags att decentralisera jobb till småorterna eftersom ”Hela Mellerud ska leva”. Förslaget är att överväga var nya kommunjobb/tjänster kan vara placerade.

 

 • Vad har hänt 2019–2022?
  Avgiftsfri lämning tippen, Belysning/ Åsensbruk, Berg/Hemsjukvård, Byggnation Ugglan; Cykelled runt Vänern; Detaljstudie Sjöskogen, Detaljstudie Tågstopp/Rostock, Familjecentral, Förbättrat företagsklimat, Försörjningsstöd/AME-resultat, Köpmanstorget, Markförvärv Rostock, Melleruds Handel, Minskad arbetslöshet, Robust ekonomi, Samverkansavtal Bfs & Mld; Seniorkortet 65+, Skolresultat, Telaris förskola, Upprustade/vandringsleder, Åsebro/nya förskolan, Ängenäs/Särskilda boende, ÖP 2030, Öppen skoltrafik

  Trots en dyster och besvärlig pandemi!
Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.