Kandidater 2022

Kandidat 1

Morgan E Andersson, Åsensbruk o Mellerud

För Morgan är musik är ett stort intresse, konst, litteratur och förstås friluftsliv i olika tappning...

Morgan säger: -Jag har förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande under innevarande mandatperiod. För mig är stabilitet och långsiktighet ledord när det gäller kommunens service till oss invånare.
Detta förutsätter gott ledarskap och en sund kommunal ekonomi. Företag och företagande ligger mig varmt om hjärtat, liksom landsbygdsfrågor.
ALLA delar av Melleruds kommun ska leva och utvecklas!

Kandidat 2

Karin Nodin, Grinstad

Karin bor på en gård på Dalboslätten. Hon är en stolt dalslänning och mellerudsbo. Hon säger:- Vi har så mycket fantastisk ”utanför knuten” – det gäller bara att fånga det! Ett aktivt friluftsliv är A och O och är ett av mina intressen.

Hon sitter idag i kommunfullmäktige, är 1:e vice ordf i Socialnämnden och är politiskt vald nämndeman för Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen.

Karin säger: -Kommunen går bra! – vi har handlingsfrihet med god ekonomi men bistrare tider är på väg och vi måste hushålla med pengarna, effektivisera! Bra kan bli bättre! Tillgänglighet och fungerande infrastruktur + kvällståg, Barn och Ungdomar ska tillsammans med föräldrar prioriteras för att de ska klara livspusslet, Våra företag och föreningar ska stöttas. Nya kommunjobb ska decentraliseras utanför centralorten om möjligt.

Kandidat 3

Anna Sanengen, Grinstad

Mitt yrkesliv har jag vikt för att jobba med miljöfrågor, i det arbetet vill jag att den lagstiftning vi har ska bli så lättillgänglig och så begriplig som möjlig för alla. Min fritid får familj, trädgården och våra djur dela på.

Som politiker i Mellerud har jag fått agera som ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden där jag vill att vårt kulturliv ska få en naturlig och stark plats på vår dagordning och där vår skola ska säkra att alla elever klarar skolan och får gå vidare till ett gott yrkesliv.

Kandidat 4

Peter Ljungdahl, Järn

Peter har ett stort intresse för gamla bilar och så delar han sin fru, Maries, intresse för hästar. Peter har ett otroligt geografiskt, nätverk genom sitt arbete för FONUS.

Peter sitter med i kommunstyrelsen och har dessutom uppdraget, i kommunen som överförmyndare, sedan åtta år. Det innebär att utöva tillsyn över förmyndares-, förvaltares- och gode mäns förvaltning.

För Peter är det viktigt med social omtanke, kommunens ska vara ännu mer tillmötesgående i flera frågar och mer lättillgänglig.

Kandidat 5

Maja Holmgren, Mellerud

Mitt stora intresse är människor. Min fritid spenderar jag med min familj, släkt och vänner.

I socialnämnden får jag möjlighet att delta i att ge människor omsorg och goda levnadsförhållanden.

Genom mitt arbete på Melleruds Bostäder får jag inblick i människors vardag och jag vill ge alla människor rätt förutsättningar att själv kunna skapa och forma sitt liv.

Kandidat 6

Lars-Olof Andersson, Bolstad

Lars-Olof, ”Loa,” har en gård men jobbar också som kyrkvaktmästare.

Hans stora intresse är friluftsliv med cykling och vandring.

Lars-Olof är intresserad av det mesta inom politik som påverkar Melleruds kommun.

Kandidat 7

Gun-Britt Gustafsson, Dals Rostock

Jag brinner för att undervisa, utveckla och underhålla människor i alla åldrar. Jag ser likheten i att odla i min trädgård.

Man kultiverar jorden, sätter frön, vattnar, och tar hand om växterna så att de utvecklas både för ögat men också till mat.

Kandidat 8

Annika Olsson, Bolstad

Annika bor på en gård i Bolstad o delar sin arbetstid mellan vården och gården.

Hon säger: - Jag gillar att så, skörda och ta tillvara det skog o naturen ger. Marken o skogen skall skötas och brukas, men inte förbrukas.

Kandidat 9

Helena Hultman, Mellerud

Helena, HEA. känner många igen från skolans värld.

HEA säger: -Jag har stort intresse av natur och sjöupplevelser.Jag vill att fler ska förstå det stora värdet i att bo i det lilla samhället.Jag brinner främst för barn, familjer och deras uppväxtvillkor.

Kandidat 10

Elisabet Niklasson, Dalskog

Lisa har varit engagerad i bygdegårdsföreningen i Dalskog och värnar sin hembygd. För mig betyder föreningslivet engagemang, glädje och sammanhållning.

Tillsammans kan vi skapa så mycket positivt och utveckla vår bygd. Föreningslivet är en grund för vårt demokratiska samhälle.

Att bo på landsbygden ger mig en känsla av lugn och ro som livet i storstaden inte kan matcha. Lisa är utbildad beteendevetare och arbetar som säkerhetssamordnare.

Kandidat 11

Margareta Wårlén, Skållerud

Margareta berättar: -Jag bor på en släktgård i södra delen av Skålleruds socken. Det har alltid varit viktigt för mig med familjen, arbete och människorna runt mig.

Guds underbara natur har gett mig återhämtning och kraft

Kandidat 12

Karolina Walentynoviwicz, Bolstad

Karolina säger: -Jag är född och uppvuxen i Polen. Till Sverige tog jag med mig min universitets-utbildning inom livsmedel.

Det är möten med människor som ger mig stor inblick i livet och inspiration till att utvecklas. Friluftsliv ligger mig varmt om hjärtat och dessutom ger mig möjlighet att bidra till förståelsen för natur- och miljövård.

Jag vill dela och sprida mångfaldsenergin som finns inom mig.

Kandidat 13

Lars Johansson, Mellerud

Lars arbetar på AME i kommunen. Han kommer ursprungligen ifrån Skåne men levt länge i Norrland. Han blev en ledareprofil på flyktingförläggningen på Kroppefjäll 2015.

Han lägger oändligt med tid på judo. Dels med starten av Kroppefjällsjudon som rönt framgångar dels genom att ansvara för tävlingssekretariatet för judo i Sverige.

Kandidat 14

Malin Callh, Köpmannebro

Malin bor i Köpmannebro där hon visar att hennes trädgård är det stora intresset Hon tycker om att odla grönsaker för mat och blommor för njutning (se på pelargonen). Malin sjunger i kör.
Familjen och vänner är viktiga delar i hennes liv.

Kandidat 15

Lena Stang, Erikstad

Lena som ursprungligen kommer ifrån Trollhättan säger så här:
-Mina intressen är djuren såklart. Jag är också intresserad av simning, både jag och barnen simtränar i Melleruds simklubb.
Jag lyssnar också mycket på böcker.

Kandidat 16

Maria Pettersson Lans, Mellerud

Maria bor idag i Mellerud. Hon har sin hjärtefråga i föreningslivet och det ideella engagemanget. Föreningslivet är något som betyder enormt mycket och är viktigt för många barn , ungdomar och vuxna, ett rikt föreningsliv inkluderar människor

Mitt engagemang finns i Kroppefjälls IF och Hembygdsförening Dals Rostock samt i Hållbar Platsutveckling Dals Rostock

Jobbar som Dalslands Fotbollförbund kanslichef som administrerar Dalslandsfotbollen

Viktig fråga blir hur vi kan hjälpa föreningarna idag så de orkar finnas kvar, föreningsansvarig i kommunen? Hjälp med administration?

Kandidat 17

Åsa Eliasson, Bolstad

Åsa är inflyttad västgöte. Hon är lantbrukare och driver ett familjejordbruk, med grisar och växtodling.
Hon säger: - Det är även mitt intresse.
Jag trivs bra hemma!

Kandidat 18

Lisbeth Andersson, Erikstad

Lisbeth bor på gården i Erikstad. Hon fyller år på julafton! Hon är intresserad av trädgården och underhållet av byggnaderna.

Hon är medlem i några damklubbar samt var med och startade den lokala ”Grannar i samverkan” som fortfarande är aktiv.

Kandidat 19

Claes Börje Olsson, Järn

Claes Börje som är pensionär fortsätter arbeta med sitt Lantbruk, alltså en jobbonär. Han bor i Järn på gränsen mot Grinstad. Han har ett stort intresse för växtodling, datorer- sedan tiden på Nuntorp och följer händelseutvecklingen av världsläget noga.
Många personer i Mellerud har mött honom som revisor.

Kandidat 20

Roy Larsson, Åsensbruk

Roy säger: -Jag bor i Åsensbruk och är en pensionär som inte helt har släppt yrkeslivet, försöker också få tid till friluftsliv och kanske någon längre tågresa.

Kandidat 21

Anneli Sundin Voimäki, Åsebro

Anneli bor intill skolan i Åsebro. Hon ägnar gärna sin fritidtid med sina fyra barnbarn, sin trädgård och så naturligtvis fotboll. Många barn och ungdomar har mött Anneli på och kring fotbollsplanen i Åsebro.

Kandidat 22

Kerstin Svensson, Ör/Erikstad

Kerstin som är en jobbonär, bor på gränsen mellan Ör och Erikstad. Hon tycker mycket om sitt arbete med barn- vår nutid och framtid, säger hon. Hennes familj är en stor del av hennes intresse tillsammans med föreningsverksamheten- möjligheten till goda möten.

Kandidat 23

Margarita Lyan, Mellerud

Margarita kommer från en av världens största länder till ytan, Kazakstan. Hennes stora intresse är matlagning, gör himmelsk morotsallad, och delar sportintresset med övriga familjen både på och utanför plan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.