Kontaktpersoner

Kommunfullmäktigegrupp 2019 - 2022

Lars Larsson
Maria Sörkvist
Daniel Peterson
U
lla-Britt Bagge
Gun-Britt Hermansson
Börje Pettersson

Hemsideansvarig

Daniel Peterson
tel. 0731 -41 91 96
daniel.peterson@centerpartiet.se