Idéprogram 2022-2026

Övergripande vision
Centerpartiet vill ha ett Orust där det är självklart att man bor året runt, där ett livskraftigt lokalt näringsliv, ett brett förenings- och kulturliv och en kvalitativ kommunal service bildar ett tryggt och levande samhälle där människor väljer att forma sitt liv, sina drömmar och sin framtid.

Företag
Centerpartiet vill att Orust ska vara en av landets främsta platser för kreativitet och innovativ företagsutveckling där kommunens goda förutsättningar för gröna och blå näringar tas tillvara.

Klimat
Centerpartiet vill ha ett Orust där alla krafter; företag, enskilda, ideella föreningar och kommunala verksamheter arbetar tillsammans utifrån sina förutsättningar för att förbättra klimatet, för mer förnybar energi, för en bättre havsmiljö, ren luft och mindre gifter i vardagen. Vi vill ha ett klimatneutralt Orust som är självförsörjande på elenergi och känt för sin ekologiskt hållbara matproduktion.

Barn och unga
Centerpartiet vill ha ett Orust där alla barn kan känna framtidstro och där skola, föräldrar, näringsliv och föreningar samverkar för att förmedla förebilder, kunskap och inspiration till varje barn för att de ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Äldre
Centerpartiet vill ha ett Orust där äldre har kvar sin självbestämmande även när de är i behov av hjälp och där vård och omsorgsinsatser utförs av kvalificerad personal.

Demokrati
Centerpartiet vill ha ett Orust där var och en känner sig trygga med att delta i utformandet av den lokala politiken, där barn och unga känner sig delaktiga och har faktiskt inflytande och där den politiska debatten genomsyras av respekt och samverkan med långsiktighet som ledstjärna.

Föreningsliv
Centerpartiet vill ha ett Orust med ett fritt och blomstrande kultur-, och föreningsliv. Vi vet att föreningslivet i sina olika former skapar platser för möten mellan människor av olika åldrar, bakgrunder och erfarenheter där individer växer, något som är en omistlig del i ett starkt civilsamhälle.
Relaterade blogginlägg