Majoritetens genomförda politik under mandatperioden 2015 - 2018

Bild

Medborgardialog och lyhördhet för vad som gagnar strömstadsborna har varit ledstjärnor under de snart 4 åren vi tjänat vår kommun. Här kan ni se både avslutade och påbörjade projekt. En sammanfattning finns även i PDF-fil under bilden.

 • Utvecklat centrum med gång och cykelvägar.
 • Format kulturhuset Skagerack.
 • Renoverat och invigt stadshuset.
 • Invigt utegym på Kärleksudden.
 • Öppnat för en timmas gratisparkering i centrum.
 • Beslutat om bygge i Myren för flytt av Kustbevakningen.
 • Träffat hamnavtal med två färjerederier.
 • Tänt belysningen Skee - Drivnäs
 • Genomfört projekt ordning och reda med klarare struktur och förlängt öppethållande för ökad service till medborgarna.
 • Ändrat finanspolicy som innebär att vi avyttrat fossila aktiepapper.
 • Beslutat om endast kranmärkt vatten i kommunens förvaltningar.
 • Invigt ny förskola på Mellegården.
 • Beslutat om att bygga ny skola på Mellegården.
 • Projekterat bygge av nya förskolor på Ånneröd och i Skee.
 • Ökat andelen ekologisk mat från 15 till 33 procent.
 • Byggt till Bojarskolan med fyra klassrum och påbörjat tillbyggnad av Skee skola med fyra klassrum.
 • Byggt multianläggning på Strömstiernaskolans skolgård.
 • Beslutat om att möjligöra multianläggning vid Lionshov.
 • Köpt villa på odelsberg för fritidshemsavdelning.
 • Startat lärlingsutbildning på gymnasiet.
 • Genomfört projekt giftfria förskolor.
 • Förberett för uteförskola på Rossö.
 • Satt igång detaljplanarbetet för Canning.
 • Börjat planera för bostäder och äldreboende vid Mellby gård.
 • Planerat för bostäder på Hjältsgård.
 • Börjat planera för bostäder på Sydkoster.
 • Avslutat andra etappen med lägenheter i Mellbydalen.
 • Påbörjat planering för lägenheter på Norrkärr.
 • Tagit i bruk korttidsboende på sjukhuset.
 • Öppnat integrationscenter.
 • Presenterat förslag till bro över Bojarkilen.
 • Köpt Crawfordfastigheten för tekniska förvaltningen och planerat multifunktionellt kök.
 • Invigt aktivitetshallen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.