Centerpartiets Europadag

Centerpartiets Europadag äger rum den 16 november klockan 10.00-16.00, med fika och registrering från 9.30, på 7A Centralen, Vasagatan 7 i Stockholm. Dagen kommer att innehålla både gemensamma föreläsningar och intressanta seminarier. Syftet är att få med sig idéer och praktiska verktyg för att arbeta med EU-frågorna i den politiska vardagen.

Konferensen tar ut en deltagaravgift på 800 kr per deltagare men resorna bekostar Centerpartiets riksorganisation. Resan bokar du via Ticket Biz på telefonnummer 08- 585 746 20 och ange kostnadsställe 14.

Har du några frågor kontakta projektledare Martin Andersson på martin.andersson@europarl.europa.eu

Program:

9:30 Fika och registrering

10:00 Inledning av Europaparlamentariker Fredrick Federley och Jonny Lundin, Centerpartiets representant i EU:s regionkommitté

10:30 Hur funkar EU och hur kan du påverka lagstiftningen?
En kunskapsföreläsning om lagstiftningsprocessen i EU

11:30 Lunch

12:30 Seminariepass 1

13:30 Seminariepass 2

14:30 Fika

15:00 Paneldebatt om EUs framtid och Centerpartiets roll i sammanhanget.

15:40 Ledarskap för Europa
Avslutningstal av Europaparlamentariker Fredrick Federley

16:00 Avslutning

Seminarier:

Så genomför EU parisavtalet
EUs nya klimatlagstiftning och Centerpartiets prioriteringar

Blir det några glada grisar i EU?
Senaste nytt om djurskydd och hållbar mat.

Närodlad upphandling
Så ställer du rätt krav för att få klimatsmarta och hållbara upphandlingar.

Vilka blir effekterna efter migrationskrisen i EU?
Arbetet med gemensam yttre gräns och gemensamt asylsystem