Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Vår Politik

Vår Politik

En viktig roll för ett politiskt parti är att vara en länk mellan offentligt beslutsfattande och engagerade medborgare i samhället.

Centerpartiet tror på varje människas förmåga att skapa och ta ansvar för sig själv och för andra. Därför ser vi det som naturligt att politiskt engagemang kan se olika ut. Centerpartiet vill främja nya
initiativ, kreativitet och glädje för att forma en politisk folkrörelse för framtiden.

 

Deltagardemokrati, där alla människor som vill kan delta i det dagliga samhällsarbetet och påverka besluten, skall utvecklas. Rollen som medborgare, med rättigheter men också skyldigheter och ansvar står i centrum. Vi arbetar för att fördjupa demokratin och det demokratiska deltagandet.

Vi vill att Uddevalla skall vara en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Föräldrar skall uppmuntras att engagera sig och det skall finnas stor valfrihet och mångfald när det gäller barnomsorg och olika skolformer. Vi tror på individens lust att lära och längtan att utvecklas. Det är viktigt att möta eleven där den står utefter dennes förutsättningar, oavsett om det gäller behov av särskilt stöd eller utmaningar för att stimulera lärandet. Alla barn måste, utifrån vars och ens förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter att klara skolan.

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000