Utbildning hemsidan Sitevision

Utbilding

Hemsidesutbildning Connect Vid två tillfällen får du en inblick i hur vårt nya intranät Connect fungerar och hur du skall kunna administrera kommunkretsens hemsida

Träff 1 25 april kl18-21 Junogatan 3, Uddevalla – Pierre Markström 
Träff 2  9 maj kl18-20 Junogatan 3, Uddevalla

 Anmälan senast den 19 april till anna.malin.bjork-joelsson@uddevalla.se

Anmälan till Hemsidan Sitevision * (obligatorisk)
Anmälan till Hemsidan Sitevision