Gruppmöte

Vi träffas som vanligt kl. 18.15 på Komvux på I 17 och håller på till längst kl. 20:30. Alla medlemmar och andra intresserade är varmt välkomna !! Förtroendevalda har närvaroplikt och ev. förhinder meddelas till Elving via mail.