enskilda avlopp och framtida miljöeffekter

Torsdagen den 20 oktober kl 18.00 arrangerade Centerpartiet i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan, Länsmuseet och med stöd av LRF ett seminarium angående de hyperaktuella frågorna kring enskilda avlopp och spridning av slam på åkermark. Vi hade ca 210 åhörare denna kväll.

 Uddevalla lokal Tv filmade detta seminarium, så ni som inte var där har möjlighet att se och lyssna på vad som sades.