Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Bankerna ska ta sitt ansvar för sedlarna

Bankerna ska ta sitt ansvar för sedlarna

Under året som gick fick Sveriges befolkning besked om att större delen av våra sedlar och mynt skall bytas ut senast fram till 30 juni 2017. Allt väl så långt, men vad är det som händer under tiden fram till dess att de gamla pengarna blir ogiltiga? Jo, affärer och framför allt banker försöker i görligaste mån göra det så svårt som möjligt för medborgarna att växla in sina gamla och många gånger surt förvärvade medel till de nya utgåvorna. Man baxnar. Vad är det som gör våra gamla pengar omöjliga att hantera under tiden?

Det är Riksbanken som har bestämt att vi ska byta ut våra mynt och sedlar. Följaktligen inte bara borde utan skulle Riksbanken tvinga bankerna att lösa in desamma utan att det innebär någon som helst praktisk eller ekonomisk olägenhet för medborgarna. Det är skamligt av bankerna att ta ut avgifter för de personer som vill lösa in sina gamla medel. Hur många gånger har inte bankerna ropat på hjälp från staten i samband med olika bankkriser?

Nu är det dags för bankerna att ställa upp för medborgarna i vårt land och frikostigt och ödmjukt ta emot de pengar, utan ersättning, som borde vara lika mycket värda som de nytryckta och inte, som man kan läsa i medierna, neka en 91-årig kvinna att lösa in sina besparingar och andra dåliga exempel. Kvinnan hade sparat sina pengar under många år men var tvungen att bevisa att besparingarna inte kom från brottslig verksamhet. Hon är tyvärr inte ensam, banker och butiker gör sitt bästa för att försvåra för dem som lagt mynt och sedlar i en sparbössa i hemmet för att så småningom sätta in dem på banken eller lösa in dem mot nya pengar.

Det är förvånansvärt att inte protesterna har varit högljuddare men min rekommendation till framför allt bankerna är: Gör om, gör rätt, och skada inte förtroendet ännu mer än vad ni redan gjort.

Torsten Torstensson (C)
Forshälla


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000