Det måste bli lättare att vidareutbilda sig

Om vi ska klara välfärden i framtiden måste fler börja jobba tidigare och fler gå i pension senare. Arbetslivet måste förlängas, annars går inte ekvationen ihop.

I dag kommer svenskar ut i arbete sent. En genomsnittlig svensk student tar cirka sex år på sig för en utbildning som omfattar fyra år. Svenska studenter tar examen vid 29 års ålder, jämfört med genomsnittet på 26 år i andra OECD-länder.

Svenska studenter måste få möjlighet att ta ut sin examen snabbare. Viljan från studenterna finns redan. Enligt en mätning Novus har gjort på uppdrag av Sacos studentråd vill tre av fyra studenter ha möjlighet att läsa kurser under sommaren. Centerpartiet vill se ett brett utbud av kvalificerade sommarkurser, så att studenterna själva kan avgöra hur lång tid utbildningen ska ta.

Det nuvarande systemet stretar emot de som vill avsluta studierna tidigare. Regeringen gör heller inget för att ändra på den saken. I valrörelsen lovade Socialdemokraterna satsningar på fler sommarkurser. Trots vallöftet har antalet sommarkurser minskat med drygt 17 procent sedan valet. I den senaste budgeten nämndes inte ens sommarkurser. Samtidigt har deltids-, kvälls- och distansundervisning minskat de senaste åren.

På samma sätt är systemet inte byggt för den som vill studera senare i livet, för att kunna ställa om och jobba längre. Möjligheten att utbilda sig blir sämre redan när man fyllt 47. Då börjar utfasningen av studielånet. Efter 56 kan man inte få studielån alls. Reglerna har satt sina spår. Antalet studenter över 34 år har på tio år sjunkit med 24 procent.

Det måste bli lättare att vidareutbilda sig senare i karriären. Centerpartiet vill därför ta bort utfasningen från 47 års ålder och göra det möjligt att ta studielån tills man är 60. Dessutom vill vi utöka möjligheten till extra studiemedel från ett år till två.

Trots att ett av Löfvens tyngsta vallöften var att antalet arbetade timmar i samhället ska öka har regeringen inte lyckats göra det enklare att vare sig börja jobba tidigare eller jobba längre. Det är facit efter tre år vid makten.

Det behövs ett nytt ledarskap i utbildningspolitiken, som skapar grunden för ett livslångt lärande och ökar möjligheterna för fler människor att komma i arbete.

Fredrik Christensson (C)
Riksdagsledamot Fyrbodal, talesperson för högre utbildning