Centerpartiet är miljöalternativet

För några veckor sedan presenterade Demoskop på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen en väljarundersökning om vilket parti man har högst förtroende för när det gäller politik på matområdet. Undersökningen visar att nästan en tredjedel, eller närmare bestämt 28,9 procent, av svenskarna anser att Centerpartiet är det parti man har störst förtroende för och man kan nästan säga att partiet i dessa frågor sopar banan med de övriga partierna. Noterbart är dessutom att Miljöpartiet tappat cirka 25 procentenheter sedan senaste undersökning.

Få saker, förutom vädret och sjukdomar, engagerar människor mer än matfrågorna. Man diskuterar till exempel var och hur den produceras, vad den kostar, vad man ska stoppa i sig för att må bra och om vi klarar av livsmedelsförsörjningen i kristider. Talesättet ”Vägen till människors hjärta går genom magen” har aldrig varit mer aktuellt och matfrågan är en grundförutsättning för vår överlevnad och därigenom högaktuellt som en politisk fråga inför valet.

Centerpartiet, som för över hundra år sedan bildades av självägande bönder, tar dessa frågor på fullaste allvar både lokalt, regionalt och på riksplanet. Vi vet att alla måste hushålla med jordens resurser och tycker att det är ohållbart att nästan en tredjedel av all producerad mat kastas. Vi förstår att även om den ekologiska produktionen är viktig så kommer även det konventionella jordbruket att finnas kvar och båda ska vara hundraprocentigt hållbara.

Vi vill att användningen av antibiotika ska minska i Sverige och att man inom EU ska skapa en strategi för en betydligt restriktivare antibiotikaanvändning. Vi vill att våra djur som betar på ängar och i hagar ska hålla landskapet öppet och bidra till Sveriges unika biologiska mångfald. Vi vill ge svenska bönder och deras djur så bra villkor att de kan producera mat med världens bästa djurskydd. Allt för djuren, bonden och miljön och därigenom för folkhälsan. Vi vill ha bättre ursprungsmärkning så att konsumenterna ska kunna välja mat som produceras på ett godtagbart sätt. Helst svenskproducerat och ännu hellre närodlat.

I Uddevalla kommun har Centerpartiet under den senaste mandatperioden arrangerat två seminarier om antibiotikaresistens, ett om slam och enskilda avlopp, ett om djurskyddsfrågorna samt ett om att bygga i trä. Samtidigt har vi till kommunfullmäktige lämnat in motioner om giftfri vardag för våra barn, hållbar upphandling, stadsodling, mikroplaster i naturen, enskilda avlopp och slam samt antibiotikafria köttprodukter för att ta några exempel. Vi har dessutom i en interpellation i fullmäktige, och i ledamotsinitiativ i samhällsbyggnadsnämnden, uttryckt vår oro och negativa inställning till spridning av slam från enskilda avlopp och reningsverk på åkermark, dock utan att få något tillfredsställande svar från den styrande majoriteten.

Centerpartiet tänker både på producenten och konsumenten och är miljöalternativet i Uddevalla kommun.

Torsten Torstensson
Medlem i (C)
Forshälla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000