Ulf Teghammar

Personbild


Kandidat nr 10

Bostadsområde: Skredsvik
Yrke: Pensionär, f.d. ekonomichef
Ålder: 68 år

Jag är pensionär med en yrkesbakrund som ekonomichef inom näringslivet.
Mitt politiska intresse kan sammanfattas med hållbarhet:Ekologisk hållbarhet med frågor om miljö, klimat och biologisk mångfald. Ekonomisk hållbarhet med en kommunal ekonomi som klarar utmaningarna med stora investeringar och förändrad demografi, och utveckling av boende och företagande i landsbygd och stad. Social hållbarhet med kvalitet i skola, vård, omsorg och fritidsaktiviteter.

Kontakta Ulf Teghammar

Kontakta Ulf

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.