Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
Ledamöterna och ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.