Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens regering och skall leda förvaltningen av kommunens angelägenheter.