Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kultur, kulturmiljövård och idrottsanläggningar.