Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och kommunal hälo- och sjukvård.