Våra Förtroendevalda

Här är kontaktuppgifter till Centerpartiets representanter i kommunen:

Kommunfullmäktige
Annalena Levin, ordförande 070-852 35 73
Mats Andersson, ledamot 070-448 99 60
Johan Andersson, ledamot 070-566 02 25
Bo Carlsson, ledamot 070-003 98 49
Marie Robertsson, ersättare 070-835 76 16
Åsa Edvardsson, ersättare 076-170 73 75

Kommunstyrelse
Mats Andersson, 1e vice ordförande 070-448 99 60
Bo Carlsson, ledamot 070-003 98 49

Barn- och utbildningsnämnd
Bo Carlsson, ordförande 070-003 98 49
Marie Robertsson, ersättare 070-835 76 16

Socialnämnd
Daniel Tesfay, ledamot 076-575 44 08
Tomas Öberg, ersättare 070-233 56 06
Birgit Lindqvist, ersättare 076-887 63 33

Kultur- och fritidsnämnd
Marianne Karlsson, ersättare 070-673 20 59
Olivia Läckberg, ersättare 072-722 09 91

Samhällsbyggnadsnämnd
Johan Andersson, ledamot 070-566 02 25

Byggnadsnämnd
Åsa Edvardsson, ersättare 076-170 73 75

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Elisabeth Wessel, ersättare: elisabeth.wessel@outlook.com

sol-has-bg

Underrubrik

Textinnehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.