VÅR POLITIK

En viktig roll för ett politiskt parti är att vara en länk mellan offentligt beslutsfattande och engagerade invånare i samhället.

Centerpartiet tror på varje människas förmåga att skapa och ta ansvar för sig själv och för andra. Därför ser vi det som naturligt att politiskt engagemang kan se olika ut. Centerpartiet vill främja nya initiativ, kreativitet och glädje för att forma en politisk folkrörelse för framtiden som ger kraft åt varje människa!

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.