Basindustrin efterlyser utbyggd vindkraft i Gävleborg

Gävleborgsregionens basindustri efterlyser en kraftigt utbyggd vindkraft i regionen, för långsiktig konkurrenskraft och en hållbar omställning till elektrifiering och vätgasbaserade energilösningar. Det framgick av en hearing som Centerpartiet i Gävle kallade till på måndagen.

- Tempot i utfasningen av fossila bränslen och övergången till elektrifiering och energilösningar baserade på grön vätgas förutsätter kraftigt utbyggd elproduktion i regionen. Att industrin och transportsektorn är så tydliga med att vindkraft är det enda rimliga alternativet för att vi inte ska tappa konkurrenskraft och arbetstillfällen är en viktig signal till oss i regionens kommuner, säger Erik Holmestig.

Den 24 maj höll Centerpartiet i Gävle en hearing där huvudfrågan var vad utbyggd vindkraft i Gävleborg förväntas få för betydelse för basindustrin och dess underleverantörer i regionen. Frågan är högaktuell eftersom regionens kommuner väntas få flera viktiga vindkraftsetableringar att ta ställning till under innevarande och kommande år. Bland deltagarna fanns företrädare för regionens energiintensiva industri, transportsektorn, vindkraftsföretag, finanssektorn och Mid Sweden Hydrogen Valley.

Göran Nyström, vice vd och teknologichef på Ovako, talade om vad han ser som en symbios mellan vindkraft och vätgas i vår region, och att han gärna vill se att de havsbaserade vindkraftsprojekt som projekteras lokalt blir verklighet. I ett vätgasbaserat energisystem blir vindkraften också mer av den planerbara effektresurs som så många efterlyser.

- Jag ser gärna att vår region visar ledarskap i den här frågan. Vi har sett att en stor konkurrensfördel för nästan alla svenska företag är ett lågt koldioxidavtryck, säger Göran Nyström.

- En grön elförsörjning i regionen skulle hjälpa oss oerhört mycket. Med tanke på de ledtider det handlar om så är det viktigt att de här stegen tas tidigt så att vi inte sätter strypkoppel på regionen, fortsätter han.

Antti Vainio, vice vd och näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren, betonade vikten av löpande och nära dialog mellan näringslivet och politiken energifrågorna. Han konstaterade att basindustrin sysselsätter mellan 12 000 och 20 000 gävleborgare, direkt och indirekt.

- Vi tror att det här är något som verkligen kan vara en konkurrensfördel för vår industri framöver. Om vi kan se till att industrin är ledande inom klimatomställningen så kan vi stärka regionens konkurrenskraft, säger Antti Vainio.

Per Bondemark, i dag vd på Maserfrakt och tidigare mångårig i ledande positioner på ståljätten SSAB, beskrev en pågående omställning av maskinparken som accelererar redan i dag. Även han betonade behovet av ny vindkraft i regionen och att han ser klara synergieffekter med basindustrins elektrifiering och övergång till vätgasbaserade energilösningar.

- Både batteridrift och vätgas kommer att kräva tillgång till mycket elenergi. Därför blir frågan om elproduktion och eldistribution på ett hållbart sätt oerhört viktig för oss. Hela den här övergången från diesel kommer att kräva att energin kommer någon annan stans ifrån, till exempel vindkraft. Vindkraften kommer att bli jätteviktig framöver, säger Per Bondemark.

- För att kunna få ett genomslag och för att kunna konkurrera med diesel och olja så måste kostnaden för elproduktionen vara rimlig, fortsätter han.

Hearingen kunde följas på Facebook och kan ses i efterhand här.