vår politik

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som tror på alla människors lika värde och förmåga att leda sitt eget liv.

  • Vi kan göra skillnad i klimatkampen och för miljön - här i Gävle.
  • Gävle kommun är större än bara Gävle stad. Hela kommunen ska leva.
  • Företagen är kommunens motor. Ge dem förutsättningar att växa.
  • En trygg välfärd ska finnas där för dig, i livets alla skeden.

sol-has-bg sol-light-text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.