Vår politik

Framåt för Gävle!

Centerpartiet är ett liberalt parti. Vi tror på att människor växer och utvecklas bäst i ett samhälle präglat av tolerans, engagemang och frihet. Gävle är en bra stad att leva i, men vi står samtidigt inför stora utmaningar - arbetslöshet, klimathot och klyvning mellan stad och landsbygd.

Centerpartiet går ändå in i valrörelsen med framtidstro. Vi vill och kan ta ett stort ansvar för Gävle. Vi vill ge förutsättningar för människor att växa, oavsett var i kommunen man bor, var man kommer ifrån och vad man drömmer om. Vi bryr oss och vi kan.

sol-has-bg

Företagen skapar jobb!

Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Företagen är basen för vår gemensamma välfärd. Gävle behöver ett bättre företagsklimat – vi har inte råd med något annat!

  • Ge företag effektivare handläggning och bra bemötande.
  • Se till att det finns byggklar mark för företag som vill växa, i hela kommunen.


Miljö och klimat - en tillväxtfråga!

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Vi anser att miljöfrågorna alltid måste vara närvarande. Det går att kombinera tillväxt med arbete för en god miljö.

  • Satsa på närodlad mat. Det ger minskad sårbarhet och ökad tillväxt i de gröna näringarna.
  • Våra bussar och den kommunala bilflottan ska drivas med förnyelsebara bränslen.
  • Det ska vara lätt och säkert att cykla i hela kommunen.


Hela kommunen ska växa!

Våra mindre orter har stor potential. Här bor människor som vill utveckla sig själva och sin bygd. Kommunen måste svara upp mot detta och ge förutsättningar för hållbar tillväxt. Det måste finnas tillgång till arbete, skola, omsorg och kollektivtrafik var man än bor!

  • Man ska kunna åldras tryggt i hela kommunen.
  • Utveckla de ytterområdessatsningar som Centerpartiet drivit igenom för Hedesunda, Hamrånge och Forsbacka.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.