VÅRA POLITIKER

Det är vi som är förtroendevalda för Centerpartiet i Gävle kommun.

Du kan läsa den officiella listan med alla partier här.

sol-has-bg sol-light-text

Kommunfullmäktige

Julia Cederstrand (ordinarie)
Erik Holmestig (ordinarie)
Anders Ekman (ordinarie)
Suzana Stamenkovic (ersättare)
Elisabeth Carlsson Cederholm (ersättare)

Nämnder

Kommunstyrelsen

Julia Cederstrand (ordinarie, kommunalråd)
Anders Ekman (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden

Karin Hedberg (ordinarie)
Jenny Engberg (erästtare)

Jävsnämnden

Urban Sjölander (ersättare)

Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden

Ayser Bayraktar (ersättare)

Omvårdnadsnämnden

Anna Wretblad (ordinarie)
Staffan Löfmark (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden

Anders Ekman (ordinarie, ordförande)
Erik Holmestig (ersättare)

Socialnämnden

Aleksandra Stamenkovic (ordinarie)
Roland Ericsson (ersättare)

Utbildningsnämnden

Tarik Fisekovic (ordinarie)
Eva Persson (ersättare)

Valnämnden

Henrik Persson (ersättare)

Överförmyndarnämnden

Anna Wretblad (ersättare)

Gemensamnämnd för verksamhetsstöd

Julia Cederstrand (ersättare)

Gemensam nämnd för företagshälsovård

Katrin Landelius (ersättare)

Kommunala Bolag

AB Gavlebårdarna

Karin Hedberg (ersättare)

Gavlefastigheter Gävle Kommun AB

Lars Engstrand (ersättare)

Gävle Drift & Service AB

Lars Engstrand (ersättare)

Gävle Parkeringsservice AB

Margaretha Wedin (ledamot)

Gävle Hamn AB

Urban Sjölander (ledamot)

Gävle Energi AB

Daniel Kvarnlöf (1:a vice ordförande)

Bomhus Energi AB

Daniel Kvarnlöf (ersättare)

BionärNärvärme AB

Daniel Kvarnlöf (ledamot)

Gävle Energisystem AB

Daniel Kvarnlöf (ledamot)

Gävle Kraftvärme AB

Daniel Kvarnlöf (ledamot)

Gästrike Ekogas AB

Daniel Kvarnlöf (ledamot)

Gävle Stadshus AB

Margaretha Wedin (ledamot)

Gästrike Vatten AB

Erik Holmestig (ordförande)

Visit Hälsingland Gästrikland AB

B-G Wikström (lekmannarevisor)

Kommunalförbund

Gästrike Räddningstjänstförbund

Ayser Bayraktar (ersättare)

Gästrike Återvinnare

Eva Persson (ersättare)

Fonder och stiftelser

Fonden för mindre arbetarbostäder

Roland Ericsson (ledamot)
B-G Wikström (kommunens revisorer)

Fonden för större arbetarbostäder

Roland Ericsson (ledamot)
B-G Wikström (kommunens revisorer)

Övrigt

Kommunala pensionärsrådet

Erik Holmestig (ordförande)
Elisabeth Carlson Cederholm (ledamot)

Näringslivs- och upphandlingsutskott

Julia Cederstrand (ledamot)

Kommunrevisionen

B-G Wikström

Revisorer för granskning av revisorskollegiet

Erik Holmestig (ledamot)

Krisledningsutskott

Erik Holmestig (ledamot)

Samhällsbyggnadsutskott

Erik Holmestig (ordförande)

Kretsstyrelsen (Centerpartiet Gävle)

Suzana Stamenkovic (ordförande)
Erik Holmestig
Karin Hedberg
Ingeborg Wigzell
Mattias Björlestrand
Anders Ekman
Julia Cederstrand
Pernilla Spåls

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.