Så blir Centerpartiets lista i kommunvalet 2022

- Centerpartiet Gävle går fram mot valet för att bibehålla en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i, säger Erik Holmestig, nyvalt förstanamn på Centerpartiets kommunlista till Gävles kommunval. Centerpartiet går till val som ett självständigt, grönt och liberalt parti. Vår valplattform grundar sig i en hållbar utveckling för våra medborgare och företag såväl som för miljön och klimatet.

Under onsdagskvällen den 23/2 bjöds medlemmar i Centerpartiets kommunkrets till kretsårsmöte och nomineringsstämma. Förutom att en nyvald kretsstyrelse, där ordförande Suzana Stamenkovic, fick förnyat förtroende, så antog även medlemmarna listan till kommunvalet samt Gävles valplattform.

- Att få medlemmarnas förtroende att vara förstanamn på listan är såväl hedrande som spännande, säger Erik. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga starka kandidater på listan göra en stark valkampanj med ett resultat som utökar vårt mandat i fullmäktige för att möjliggöra fortsatt lösningsfokuserad utveckling av Gävle kommun. Gävle är av stort behov av mer hållbar utveckling genom att stärka våra viktiga gröna näringar, svara upp bättre mot befintliga företagares men också nyetablerade företagares behov.

Centerpartiet Gävle valde en av systerorganisationen Centerkvinnornas högt engagerade centerkvinna inom kommunen till andranamn på listan, som med stort engagemang arbetar för kvalitetssäkrad utbildning oavsett huvudman, utöka medvetandet om näringslivets behov genom hela kommunens verksamhetsområde och besitter gedigen erfarenhet inom samhällsutveckling såväl i form av infrastruktur som bostads- och verksamhetsutveckling.

- Gävle kommun behöver stärka arbetet för en hållbar utveckling av såväl kommunens organisation som samhället i stort, säger Julia Cederstrand. Samtidigt måste samverkan mellan näringslivet och utbildningssektorn fortsätta, med fortsatt anpassning av utbildningsutbudet för att möta företagens behov av kompetens.

- Det känns väldigt bra att gå in i detta valår med den av stämman beslutade kretsstyrelsen. Med det nu beslutade valprogrammet står vi på en stadig grund såväl i valet som i de kommande fyra åren av hårt arbete för att föra Gävle framåt, säger Suzana Stamenkovic, som vid årsmötet omvalts till ordförande.

Totalt kandiderar 22 centerpartister till kommunvalet. Tio i topplistan enligt följande:

  1. Erik Holmestig, Hagaström
  2. Julia Cederstrand, Stigslund
  3. Anders Ekman, Norr
  4. Suzana Stamenkovic, Gävle Centrum
  5. Mattias Björlestad, Gävle Centrum
  6. Elisabeth Carlson Cederholm, Bomhus
  7. Daniel Kvarnlöf, Sörby
  8. Jenny Engberg, Gävle Centrum
  9. Aleksandra Stamenkovic, Gävle
  10. Karin Hedberg, Bönan