Hofors
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
Filtrera arkiv:
Senaste nytt
Visa fler artiklar

Hofors kommun behöver ändamålsenliga
lokaler

För att den kommunala verksamheten ska fungera bra behövs
ändamålsenliga lokaler.

Förskolan och grundskolan i Hofors kommun behöver mer
utrymme för att kunna bedriva en verksamhet som är bra både för barn och personal.
Mindre barngrupper gynnar både barnens lärande och personalens arbetsmiljö. Vi
ser fram emot de redan beslutade ny- och tillbyggnaderna av förskolor i
Torsåker och vid Lillåskolan samt att under kommande mandatperiod vara med och
besluta om upprustade lokaler för grundskolan så att vi också kan flytta ur de
tillfälliga paviljonger som idag kostar flera miljoner per år att hyra.

Även för äldreomsorgen behöver lokalerna anpassas till de
boendes och personalens behov.

Centern har länge jobbat
för att förverkliga ett trygghetsboende i Torsåker för att ge fler personer
möjlighet att själva bestämma när det är dags att skaffa ett tryggare och bekvämare
boende.

Ut- och ombyggnad av befintliga särskilda boenden behövs i
första hand för dem som bor där, men också för att skapa goda arbetsmiljöer för
personalen med en starkare personalorganisation i ett läge när kommunen måste
använda varje skattekrona så effektivt som möjligt.

För att kunna utnyttja kommunens lokaler maximalt anser Centerpartiet
att det behövs en stark, tydlig styrning och ökat samarbete mellan kommunens
alla verksamheter.

Hans Larsson, Jakob Staland, Alice Lindgren, kommunfullmäktigekandidater för Centerpartiet i
Hofors kommun