Våra förtroendevalda

      Jakob Staland

 • Kommunstyrelsen Vice ordförande
 • Hofors Elverk  vice ordförande
 • Kommuninvest Ersättare
 • Hofors kommunhus Ordförande

      Helena Blom

 • Barn och utbildningsnämnden ledamot

      Irene Johnsson

 • Socialnämnden ledamot

       Per Berglund

 • Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd vice                                                                             ordförande
 • Gästriklands vattenvårdsförening ledamot

       Alice Lindgren

 • Barn och utbildningsnämnden ersättare
 • Kommunstyrelsen Ersättare

       Börje Lindgren

 • Valnämnden ordförande
 • God män fastighetsbildningsförättningar tärtort
 • Gästrike vatten Ledamot
 • Hofors Vatten Vice ordförande

       Esbjörn Andersson

 • Hoåns Kraft AB  vice ordförande
 • Hofors-Torsåkers jaktvårdskrets ersättare

      Ingrid Andersson

 • Socialnämnden ersättare

      Hans Berglund

 • God man fastighetsförättningar jord och skogsbruk

      Karl-Olov Andersson

 • Hoforshus AB ersättare

      Åke Johnsson

 • Torsåkers bygdegårdsförening ledamot

      Britt Lindgren

 • Revisionen

Ann-Sofie Stenbacka

 • Företagshälsovårdsnämnden ErsättareBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.