Hofors
Centerpartiet lokalt
 • / Våra förtroendevalda

Våra förtroendevalda

      Hans Larsson

 • Kommunstyrelsen 1e vice ordförande
 • Gästrikerådets styrgrupp ersättare
 • Kommuninvest ersättare till årsstämma
 • Hofors kommunhus AB ordförande
 • Hofors Energi ersättare till årsstämma
 • Gästrike vatten Ledamot i styrelsen
 • Hofors Vatten AB  vice ordförande
 • Företagshälsovårdsnämnden ersättare

      Jakob Staland

 • Kommunstyrelsen ersättare
 • Hofors Elverk  vice ordförande

      Helena Blom

 • Barn och utbildningsnämnden ledamot

      Irene Johnsson

 • Socialnämnden ledamot

       Per Berglund

 • Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd                                                                              vice ordförande
 • Gästriklands vattenvårdsförening ledamot

       Alice Lindgren

 • Barn och utbildningsnämnden ersättare

       Börje Lindgren

 • Valnämnden ordförande
 • God män fastighetsbildningsförättningar tärtort

       Esbjörn Andersson

 • Hoåns Kraft AB  vice ordförande
 • Hofors-Torsåkers jaktvårdskrets ersättare

      Ingrid Andersson

 • Socialnämnden ersättare

      Hans Berglund

 • God man fastighetsförättningar jord och skogsbruk

      Karl-Olov Andersson

 • Hoforshus AB ersättare

      Åke Johnsson

 • Torsåkers bygdegårdsförening ledamot

      Britt Lindgren

 • Revisionen