Hofors
Centerpartiet lokalt
  • / Vår Politik

Vår Politik

Hofors framtidssamhället för boende och näringsliv

Giftfri vardag i hela kommunen, en ren och sund miljö som främjar hälsa och
välbefinnande

LOV – från vaggan till graven.  Möjlighet att välja alternativ omsorg för
barn, funktionshindrade och äldre

Nolltolerans mot mobbning, våld och droger

Sträva efter en sansad, lokalt förankrad rovdjurspolitik

Kommunen tar huvudansvar för bredbandsutbyggnad

Fortsatt stöd till de lokala kultur- och fritidsorganisationerna

God folkhälsa på lång sikt genom att använda närproducerade livsmedel av god
kvalitet i all kommunal verksamhet.

Slopa delade turer inom vård, omsorg och service

Sverige har världens bästa djurskyddspolitik – vi vill att våra äldre och
funktionshindrade ska ha motsvarande rättigheter.

Höja standarden på kommunens enskilda vägar så att landsbygdens företagare
kan bedriva sin verksamhet hela året.Förbättrade kommunikationer som underlättar
skol- och arbetspendling samt fritidsaktiviteter. Utöka även FLEX-trafiken till
att gälla dygnet runt alla dagar i veckan i hela kommunen.

Förbättra trafiksituationen vid Torsåkers station genom att bredda vägen och 
 anlägga en cykelbana.