Centerpartiet i Gävleborgs nomineringsstämma inför kyrkovalet 2017

Söders källa  Gävle

Centerpartiet i Gävleborgs nomineringsstämma inför kyrkovalet 2017 hålles i Söders Källas lokaler  Södra Kansligatan 22 Gävle

I