Vår politik

Vi i Centerpartiet vill föra Hudiksvalls kommun framåt. Vår politik ser både stad och landsbygd. Vi vill att hela Hudiksvalls kommun ska växa och utvecklas.

När andra ser problem ser vi potential. När andra bara pratar om staden, pratar vi även om landsbygden. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjligheter till nya gröna jobb.

När andra pratar om neddragningar talar vi istället om sunda och ansvarsfyllda genomlysningar på det ekonomiska planet.
När andra sprider oro, skapar vi trygghet.

Under "Vår politik" kan ni hitta en hel del av den politik som vi i Centerpartiet driver i Hudiksvalls kommun.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.