Hudiksvall
Centerpartiet lokalt
 • / Vår politik

Vår politik

Här finner ni vår lokala politik inför valet i september.
Är det någon fråga ni saknar går det bra att kontakta oss så svarar vi gärna på era funderingar. 

Centerpartiet i Hudiksvalls valplattform 2018 består av fyra huvudpunkter. Under dessa rubriker finns den politik som vi anser behövs för att få Hudiksvalls kommun att växa och bli tryggare, grönare och mer företagsamt. Huvudpunkterna är:

 • Nära boende:
  - Fortsätt prioritera fiberutbyggnad i hela kommunen
  - Trygghetsboende i alla kommundelar
  - Utökade LIS-områden (tillåt strandnära byggande)
  - Mer byggbar mark och en enklare bygglovsprocess
  - Fler bostäder för alla åldrar
  - Rusta upp Resecentrum och ge det fyra väggar
 • Nära samarbete:
  - Underlätta för privata initiativ i välfärden
  - Underlätta för föreningslivet att nyttja kommunala lokaler på t.ex. kvällstid
  - Kommunen ordnar regelbundet trygghetsträffar på era orter tillsammans med polis och invånare
  - Medborgarkontor i alla kommundelar
  - Ta vara på kompetensen hos nyanlända t ex genom praktikplatser i kombination med utbildning
  - Förbättrat samarbete mellan kommunen, föreningarna och företagen
 • Hållbar skola:
  - Vi är inte nöjda förrän ALLA elever blir godkända
  - Öka andelen närodlat i kommunens mat
  - Behåll tillagningsköken på alla skolor
  - Trygg och hållbar skolmiljö
  - Ökad dialog mellan kommun och skolelever
 • Hållbar närmiljö:
  - Verka för utökad kollektivtrafik på landsbygden
  - NEJ till miljöskadlig gruvbrytning
  - Fortsatt arbete för en giftfri vardag
  - Främja närproducerad energi från sol, vind och vatten
  - Omställning av den kommunala fordonsflottan
  - Ge alla som vill möjlighet till en egen odlingslott

Vi går in i denna valrörelsen med framtidstro och en väl förankrad politik som ser till hela kommunen. Vi tror att mycket av det som behöver göras i vår kommun står att finna under dessa fyra huvudpunkter. Vi måste se till att det går att leva, verka och bo i hela kommunen. För det behövs ett nytt ledarskap i Hudiksvall.