Vår politik

Vi i Centerpartiet tror på en väg framåt; både för stad och landsbygd i hela Hudiksvalls kommun.

När andra ser problem ser vi potential. När andra bara pratar om staden, pratar vi även om landsbygden. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjligheter till nya gröna jobb.

När andra pratar om neddragningar talar vi istället om sunda och ansvarsfyllda genomlysningar på det ekonomiska planet.
När andra sprider oro, skapar vi trygghet.

Här nedan kan ni se delar av den politik som vi i Centerpartiet driver i Hudiksvalls kommun.

sol-has-bg

 • Fortsatt prioritera fiberutbyggnad i hela kommunen.
 • Trygghetsboende i alla kommundelar.
 • Underlätta för privata initiativ i välfärden.
 • Kommunen ordnar regelbundet trygghetsträffar på era orter tillsammans med polis och invånare.
 • Medborgarkontor i alla kommundelar.
 • Förbättrat samarbete mellan kommunen, föreningarna och företagen.
 • Vi vill bevara kommunens byskolor, vi tror inte att enbart stora enheter är lösningen.
 • Vi är inte nöjda förrän ALLA elever går ut skolan med godkända betyg.
 • Öka andelen närodlat i kommunens mat.
 • Centerpartiet säger NEJ till miljöskadlig gruvbrytning i Hudiksvalls kommun.
 • Främja närproducerad energi från sol, vind och vatten.
 • Omställning av den kommunala fordonsflottan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.