Nämnder och styrelser

Här hittar du alla nämnder och styrelser inom Hudiksvalls kommun och vilka som representerar Centerpartiet i varje nämnd och styrelse. Detta avser mandatperioden 2022-2026.

sol-has-bg

De flesta läser mest om politiken i media, genom t.ex. tv, sociala medier och tidningar. Någon kanske lyssnar på någon debatt eller deltar som åskådare under kommunfullmäktiges sammanträde. Men den mesta politiken som bedrivs, den bedrivs i kommunens olika nämnder och styrelser.

Här på vår hemsida kan du se alla som representerar Centerpartiet i Hudiksvalls kommuns olika nämnder och styrelser, vilka som alltså driver på för att Hudiksvall ska få mer centerpolitik. Här har du möjlighet att höra av dig till våra ansvariga politiker för att lyfta frågor som du anser är viktiga.

För att få en bra överblick över hur kommunens organisation ser ut kan du klicka här, du hittar då Hudiksvalls kommuns organisationsshema.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.