Årsmöte Hudiksvallsbygdens centeravdelning

Hällan

Kallelse till årsmöte

Avdelningens medlemmar hälsas välkomna till årsmöte den 22 januari kl 18.30

Ärenden: Enligt stadgarna

Anmälan om deltagande ( för beräknande av fika) till ordf Bengt-Åke Nilsson tel 070-6582854 eller mail bengtake.nilsson@centerpartiet.se