Hudiksvall
Centerpartiet lokalt

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden hanterar ärenden kring t.ex:

  • Plan- och bygg
  • De deltae i den översiktliga fysiska planeringen
  • De ansvarar för tillsynen av att användningen av mark, vatten samt byggandet följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i byggnadsnämnden:

Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Erik Jensen, Rogsta
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige Ledamot i Social- & Omsorgsnämnden Ledamot i Norrhälsing...
Anna Guldbrand, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Byggnadsnämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen
Jörgen Bengtson, Långvind
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i AB Hudiksvallsbostäder...
${contact.name}
${contact.name}
${contact.name}