Hudiksvall
Centerpartiet lokalt

Hälsinglands museum

Hälsinglands Museeum förvaltas av en styrelse där politiker från Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg ingår.

Johan Ringmar, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Hälsinglands museum
Ingrid Bryntse, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd Ersättare i Hälsinglands museum